Revisjonsfritak i Sverige og Danmark

Nå foreslår regjeringene i Sverige og Danmark at hundretusener av selskaper fritas fra revisjonsplikt. Dermed nærmer det seg avklaring i Norge også.

     

onsdag 7. april 2010

Både Norge, Sverige og Danmark har de siste årene diskutert unntak fra revisjonsplikt for småbedrifter.

Nå har regjeringene i våre naboland fremmet sine forslag:

I Danmark økes grensen for revisjonsplikt fra 3 til 8 millioner danske kroner i omsetning.

I Sverige blir grensen for revisjonsplikt 3 ansatte, 3 millioner svenske kroner i nettoomsetning, 1,5 millioner i balansesum.

Mer om det svenske forslaget:
• Revisjonsfritak hvis 2 av 3 grenseverdier underskrides
• Omfatter 250.000 aksjeselskap - 70 % av alle selskapene
• Unntaket er formulert som en valgmulighet
• Hvis unntaket skal benyttes må aksjeselskapet aktivt velge bort revisor
• Foreslås å virke fra og med regnskapsåret 2011

Trolig norsk forslag i år
I den forutgående utredningen i Sverige ble 50 ansatte og 83 millioner kroner i omsetning foreslått som grenser.

Den norske utredningen ga flertall for å beholde uendret revisjonsplikt for aksjeselskaper.
I Norge har saken blitt liggende i Finansdepartementet.

- Nå har nesten hele Europa valgt å fjerne revisjonsplikten for svært mange av aksjeselskapene. Når også våre nærmeste handelspartnere velger å forenkle på denne måten, kan jeg ikke skjønne annet enn at det må få konsekvenser for det valget de norske myndighetene skal ta i nærmeste fremtid, sier administrerende direktør Sandra Riise i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

- En helomvending fra den svenske regjeringens side. Etter å ha gått sterkt ut, måtte de gi noe. Møtet med virkeligheten har imidlertid tvunget dem til å revurdere, kommenterer direktørkollega Per Hanstad i Den norske Revisorforening.