Rett til sykepenger ved koronamistanke
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier ansatte som er smittefarlige med koronavirus kan ha rett til sykepenger selv om de ikke selv har sykdomssymptomer.

Rett til sykepenger ved koronamistanke

Folketrygdloven har en egen bestemmelse som kan dekke fravær der myndighetene anser at man er smittekilde, og at man derfor må holde seg borte fra jobb.

     

Koronaviruset har nå også nådd Norge; og helsemyndighetene anslår at mange nordmenn kommer til å bli smittet av dette viruset.

Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp sier at arbeidstakere i utgangspunktet ikke har rett til sykepenger når de ikke har nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom eller skade, men at det finnes et unntak i regelverket som gjelder smittefare.

– I folketrygdlovens paragraf 8-4 er det et punkt som omtaler smittefare. Denne bestemmelsen gjelder i situasjoner der myndighetene har nedlagt forbud mot at en person arbeider på grunn av smittefare. I sin egen veiledning skriver NAV at det i helt spesielle situasjoner kan gis rett til sykepenger til personer som ikke selv har fått bekreftet noen underliggende sykdom, men som er eller antas å være bærere av en smittsom sykdom som er av betydning for folkehelsen, sier Torp.

Gjelder koronasmitte

I veiledningen understreker NAV att dette vil være aktuelt i forbindelse med virusutbrudd der verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse».

– I sin veiledning nevner NAV koronaviruset som et eksempel på et slikt utbrudd. NAV sier at dersom legen etter en faglig forsvarlig vurdering kommer til at personen må antas å være smittebærer av en slik sykdom, og det er viktig at personen ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning av den smittsomme sykdommen, skal dette godtas som et grunnlag for sykepenger. Det vil innebære at smitten i seg selv gjør at den ansatte ansees som arbeidsufør, sier Torp.

Tilpasning skal vurderes

Selv om det åpnes for at smittefare kan gi rett til sykepenger etter denne bestemmelsen, understreker Torp at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt.

– Det betyr at det blant annet må undersøkes om det er muligheter for å unngå smittefare ved tiltak på arbeidsplassen og ved tilrettelegging av arbeidsoppgavene.

 

AKTUELT KURS: Koronaviruset - arbeidsgivers ansvar og handlingsrom

Last ned gratis e-bok: Slik lykkes du med medarbeidersamtalen

I denne e-boken hjelper vi deg med å oppdatere dine kunnskaper om hvordan du best bruker samtalen til å utvikle og engasjere dine medarbeidere.

Les mer og last nedLast ned gratis e-bok: Ebok Kutt sykefraværet - spar penger og bygg frisk kultur