Rett til fri ved skole eller barnehagestart?

Rett til fri ved skole eller barnehagestart?

Tusenvis av norske arbeidstakere vil i disse dager følge poden til første dag i barnehage- eller skole. Har de rett til fri med lønn?

     

Nå når sommeren straks er over, venter et nytt liv i barnehagen eller aller første skoledag for tusenvis av norske barn.
I barnehagen forventes det normalt at minst en av foreldrene er med hele eller deler av de tre første dagene for å tilvenne barnet til overgangen, og ved skolestart er det normalt at en eller begge foreldrene er med første skoledag.

Arbeidsmiljøloven har regler om arbeidstakers rett til fri fra arbeidet i ulike situasjoner. Den sier imidlertid ingenting om barnehage-, skolestart og en rekke andre velferdspermisjoner som er mer eller mindre vanlige i norsk arbeidsliv.

Ved barnehage- og skolestart er det likevel mange norske arbeidstakere som får fri med eller uten lønn. Enten fordi det er regulert i tariffavtaler, eller fordi det er praksis/regler i den enkelte virksomheten som åpner for dette.

Hvis din virksomhet ikke har regler om velferdspermisjoner i tariffavtale og heller ikke har lokal avtale eller praksis om dette, så bestemmer du som arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle om det skal innvilges permisjon, og om dette skal innvilges med eller uten lønn.

Her er en del vanlige velferdspermisjoner som ikke er regulert i loven:
• Besøk hos lege, tannlege, fysioterapeut, kiropraktor mv,
• Tilvenning av barn i barnehage
• Første skoledag
• Flyttedag
• Bryllup
• Blodgivning
• Dødsfall
• Begravelse
• Akutte sykdomstilfeller i hjemmet

Opplæringsserie om arbeidstid

Reglene om arbeidstid er i skuddet som aldri før. Avsløringene om kommuners mange tusen brudd på arbeidstidsreglene, samt dommer og diskusjoner relatert til reisetid er signaler om nye opplæringsbehov. Det har resultert i 4 digitale kurs som klargjør problematikken rundt temaet arbeidstid.