Kan ikke kreve lønn for reisetid

Kan ikke kreve lønn for reisetid

Hele 65 prosent av norske ledere tror arbeidstakerne kan kreve lønn for tiden de bruker på å reise til og fra et jobboppdrag. Det kan de som hovedregel ikke.

     

Inger har arbeidstid fra 8-16 på en kontorarbeidsplass i Oslo. Mandag morgen klokken 9 skal hun holde et kurs for en kunde i Tromsø. Hun må dermed reise fra hjemmet sitt i Oslo allerede søndag ettermiddag og overnatte i Tromsø for å rekke frem til stedet hun skal arbeide mandag morgen.

Da har hun vel rett på overtid eller i det minste avspasering for de timene hun må bruke til å reise på en dag hun normalt har fri?

Ikke rett til overtidsbetalt

Nei, det har hun ikke. I odelstingsproposisjon 49 for 2004-2005 slås det fast at så lenge reisetiden ligger utenfor rammen av den alminnelige arbeidsdagen så faller dette utenfor definisjonen av arbeidstid.

«Reise til og fra arbeidet vil som i dag falle utenfor definisjonen av arbeidstid. (…) Annen reisetid i forbindelse med arbeid lengre unna arbeidsstedet hvor for eksempel overnatting er nødvendig, vil ikke være arbeidstid, med mindre arbeidstakeren blir pålagt plikter slik at vedkommende likevel må sies å stå til arbeidsgivers disposisjon.»

Altså: Med mindre Inger i det tidsrommet hun er på reise søndag ettermiddag blir bedt om å stå til disposisjon for arbeidsgiver, vil hun ikke ha krav på lønn/overtid/avspasering for timene hun bruker til å komme seg frem til arbeidsstedet på søndag ettermiddag.

Vær imidlertid oppmerksom på at din virksomhet kan være omfattet av sentrale eller lokale avtaler som regulerer dette annerledes.

Mange som ikke vet

I Infotjenesters store kartlegging av lederes kunnskap om arbeidsmiljøloven, var det hele 65 % av lederne som svarte feil på denne påstanden.

Blant Infotjenesters lesere var det noen flere som kjente til denne regelen, men fortsatt tror over halvparten (54 %) at arbeidstakere har krav på lønn for tiden de bruker på å reise til jobboppdrag langt borte.

Du kan teste deg selv i 15 påstander om arbeidsmiljøloven nederst i denne saken.

Reiser i den ordinære arbeidstiden

Hva så med reiser som skjer i den ordinære arbeidstiden?

Vi tar igjen Inger som et eksempel. Hun jobber fortsatt 8-16. Denne gangen har hun en avtale om å holde et kort kurs på Hamar fra 11 til 14. Klokken 8 setter hun seg i bilen hjemme og reiser til Hamar og akkurat i det klokken slår 16 så er hun hjemme igjen i Oslo.

I slike tilfeller, hvor ansatte reiser til og fra oppdrag i arbeidstiden, vil reisetiden regnes som arbeidstid.

Husk å lage gode retningslinjer

Arbeidstakere som har mye reisevirksomhet vil, med mindre det foreligger spesielle sentrale- eller lokale avtaler, med andre ord bruke mye fritid i løpet av et arbeidsår på å reise til og fra oppdrag for sin arbeidsgiver.

Som arbeidsgiver er det derfor viktig at dere tenker gjennom og har et bevisst forhold til følgende problemstillinger:

• Retningslinjer om reisetid og arbeidstid og praktiseringen av disse bør være lik i hele virksomheten.

• Hvordan skal lønns- og arbeidsvilkårene gjenspeile den belastningen det er å ha utstrakt reisevirksomhet?

• Vær tydelig i rekrutteringsfasen på at jobben inneholder mye reising og informer om bedriftens reisepolitikk.

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkårLast ned gratis e-bok: Nedbemanning