Regjeringen ønsker kontroll over skatteregler for tjenestereiser

Det er Stortinget som skal fastsette skattene, og det er prinsipielt uheldig at nivået for skattefritak innenfor kost, losji og bruk av egen bil på tjenestereiser i realiteten er lagt utenfor stortingets myndighet.

     

Slik formulerer regjeringen seg i forslaget til statsbudsjett og signaliserer samtidig at det kommer en endring. I dag er skattereglene rundt utgiftsgodtgjørelser for tjenestereiser koblet til særavtalene (statens satser). Det betyr at skattereglene på dette området i realiteten fastsettes av noen av partene i arbeidslivet, under forhandlingene om nivået på satsene i statens regulativ. Skattereglene på dette området unntas dermed fra de normale prosedyrene for fastsetting av skatter. Det betyr at statens satser og vilkår er innarbeidet i skattereglene uten at det er vurdert om godtgjørelsene bør være skattefrie eller ikke. På frivillig grunnlag legger også størstedelen av det private næringsliv statens satser til grunn for reisedekning mv. til ansatte, slik at denne koblingen mellom statsregulativ og skatteregler får virkning langt utover det offentlige.

Forskjellsbehandling
Partene i arbeidslivet utenfor det statlige tariffområdet har ikke tilsvarende mulighet til å påvirke utfallet, og forskjellsbehandles dermed i forhold til partene i offentlig sektor. Det er Stortinget som skal fastsette skattene, og regjeringen mener det er prinsipielt uheldig at nivået for skattefritak på dette området i realiteten er lagt utenfor stortingets myndighet. Koblingen har også andre uheldige sider, fordi skattemessige hensyn vil kunne inngå i fastsettingsprosessen, i tillegg til de øvrige, grunnleggende hensynene bak slike godtgjørelser. Det er dessuten upraktisk at brukerne må forholde seg både til skattereglene og særavtalene for å finne svar på hvordan godtgjørelser skal behandles skattemessig. På denne bakgrunn har Regjeringen bestemt at skattereglene for reisegodtgjørelse mv. frikobles fra statens særavtaler fra 2011.

Videreføres i 2011
Det blir dermed skattereglene som må angi de skattefrie nivågrensene for de ulike godtgjørelsene. Disse grensene vil bli fastsatt i et samarbeid mellom departementet og Skattedirektoratet.
De gjeldende, skattefrie nivågrensene videreføres i 2011 som selvstendige skatteregler, gjennom et rent teknisk grep. Frikoblingen fra statens regulativer krever ingen lovendring, men vil kreve tilpasninger i Skattedirektoratets årlige takseringsregler.

Hva er en tjenestereise?
- Det er foreløpig litt uklart hvilke konsekvenser dette forslaget vil få for brukerne. Slik det ser ut nå er det trolig de som arbeider med lønns- og personalspørsmål som rammes mest, sier juridisk rådgiver Øivind Elvestad hos Infotjenester. Han håper likevel myndighetene snart tar tak i definisjonen av en tjenestereise og en gang for alle avgjør hva som skal falle innunder en slik betegnelse.
- I dag er det uklart for eksempel hva som utløser krav om dagdiett eller nattillegg. Dette bør myndighetene nå fastsette.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår