Reduserer muligheten til å permittere
TILBAKE TIL 26 UKER: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum sier regjeringen nå foreslår å kutte muligheten til å permittere arbeidstakere til 26 uker.

Reduserer muligheten til å permittere

Gode tider gjør at regjeringen fra neste år vil kutte i antallet uker arbeidsgivere kan permittere arbeidstakere.

     

I 2015 og 2016 utvidet regjeringen muligheten til å permittere ansatte til 49 uker, for å gi bedriftene mulighet til å beholde kompetent arbeidskraft etter oljeprisfallet og den påfølgende svekkelsen av arbeidsmarkedet i 2014. Nå er det bedre tider i arbeidslivet, og regjeringen foreslår derfor å reversere denne endringen.  

- Etter regelverket vi har hatt siden 1. juli 2016 kan arbeidsgiver permittere ansatte i 49 uker, med en lønnspliktperiode på 10 arbeidsdager i begynnelsen av permitteringsperioden og en ny lønnspliktperiode på 5 dager etter 30 ukers permittering. Det sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum. 

Permitteres for mye

Regjeringen skriver i budsjettdokumentene at arbeidsmarkedet nå er i bedring, og at sysselsettingen øker samtidig som arbeidsledigheten har avtatt. De viser også til redusert bruk av permittering i arbeidslivet. 

- Ved utgangen av september var det registrert 2 400 helt eller delvis permitterte. Det er 1 200 færre enn på samme tid i fjor. En undersøkelse fra Frischsenteret tyder på at et mer sjenerøst permitteringsregelverk, med lengre fritaksperiode for lønnsplikt og kortere arbeidsgiverperiode, bidrar til at ansatte som ellers ville vært i jobb blir permittert. Det er viktig at inntektssikringsordningene understøtter høy sysselsetting, heter det i regjeringens forslag til nasjonalbudsjett for 2019.

Kuttes til 26 uker

Som følge av den bedrede situasjonen i arbeidsmarkedet foreslår regjeringen at maksimal periode med fritak fra lønnsplikt under permittering reduseres fra 49 til 26 uker for nye tilfeller.

- Forslaget innebærer samtidig at de 5 ekstra lønnspliktdagene etter 30 uker permittering, gjerne omtalt som arbeidsgiverperiode II, blir borte. Det legges ikke opp til noen endringer i de 10 lønnspliktdagene i begynnelsen av permitteringsperioden, sier Schie-Veslum.

Har satt ned arbeidsgruppe

Samtidig varsler regjeringen at en arbeidsgruppe fra partene i arbeidslivet skal vurdere ulike modeller for arbeidsgiverbetaling under permittering, og om arbeidsgiverbetalingen skal variere med konjunkturene.

- I lys av Jeløyerklæringen skal arbeidsgruppen i tillegg utrede hvordan lovfesting av rett til drøfting og varsling ved permittering kan gjennomføres. Arbeidsgruppen skal sluttføre sitt arbeid i løpet av 2018, heter det i budsjettdokumentet fra regjeringen.

I en nedbemanningsprosess er det viktig å ha god kjennskap til regelverket. Med Faghjelp Personal har du alltid oppdaterte forklaringer til regelverket, og kan kontakte våre rådgivere for å drøfte problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager.