Sjekk om du kan reglene for arbeidstid

Sjekk om du kan reglene for arbeidstid

Test deg selv og finn ut om du kan arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid.

     

Reglene for arbeidstid er kompliserte, og mange sliter med å holde oversikt. 

Infotjenesters juridiske rådgivere har laget denne quizen, hvor du kan teste om du har kontroll over regelverket. 

 

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.