Pendlerregler til besvær

Pendlerregler til besvær

Stortingspolitikerne synes reglene for pendling er så vanskelige at de forandret dem – men bare for seg selv. Resten av befolkningen må pent lære seg å skille mellom besøksreiser og yrkesreiser. Vår fagekspert forklarer forskjellen.

     

Når det nye Stortinget trer sammen i oktober, har de en besværlighet mindre å forholde seg til. De trenger ikke ta stilling til om reisene hjem til hjemfylket er yrkesreiser eller besøksreiser til hjemmet. En ny forskrift gjør at de kan definere alle disse reisene som yrkesreiser, med de skattefordelene det gir.

Hovedformålet med reisen

Resten av pendlerne må fortsatt skille mellom besøksreiser til hjemmet og yrkesreiser. Forskjellen handler i første omgang om hva som er hovedformålet med reisen, sier Infotjenesters lønnsrådgiver Øivind Elvestad.

- Hvis reisen hovedsakelig har private formål, regnes det som en besøksreise. En yrkesreise er en reise som inngår i utøvelsen av selve yrket.

Problemet oppstår når man har reiser som er en kombinasjon av disse. For eksempel dersom en pendler har et jobboppdrag på hjemstedet, og kombinerer dette med en helg hjemme.

- Det er dette problemet stortingspolitikerne nå har definert seg bort fra. Andre må fortsatt gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva som er hovedformålet med reisen. Hvis man reiser hjem hver helg, og hadde reist hjem uansett, så vil det være naturlig at det defineres som en besøksreise, sier Elvestad.

Skattefri parkering

Hvordan man definerer den enkelte reisen har stor skattemessig betydning. Når en arbeidstaker er på tjenestereise kan arbeidsgiver dekke kost, losji og reise i sin helhet uten at arbeidstaker må skatte av fordelen.

I tillegg kan arbeidsgiver i forbindelse med en tjenestereise dekke parkering på for eksempel en flyplass skattefritt. Også satsen for godtgjørelse når man kjører egen bil er høyere for tjenestereiser. Da kan arbeidstaker få dekt 4,05 kr pr km skattefritt.

Når hovedformålet med reisen er å besøke hjemmet, er skattereglene strengere. Kilometerdekningen for bruk av egen bil er begrenset til 1,50 pr km.

Det må også betales skatt for parkering under besøksreiser til hjemmet.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg