Denne overtidsregelen er det få som kan
ARBEIDSGIVER STYRER: Arbeidsgiver styrer når ansatte skal jobbe overtid, men kan likevel komme i en situasjon hvor arbeidstakere har krav på overtidsbetalt selv om overtidsarbeidet ikke er pålagt, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Denne overtidsregelen er det få som kan

Arbeidstakere som jobber overtid uten at det er pålagt fra arbeidsgiver kan likevel ha rett på overtidsbetalt.

     

tirsdag 25. oktober 2016 Knut Arild Vold

Reglene for overtidsarbeid og overtidsbetaling er krevende farvann. Ikke bare fordi arbeidsmiljølovens regler er kompliserte, men også fordi mange virksomheter er bundet av tariffavtaler som blant annet gir utvidet rett til overtidsbetalt.

- Det innebærer blant annet at virksomhetene må ha to ulike overtidsregnskap. Et for utbetaling av overtidsbetaling og et annet for hvor mye overtid den enkelte har jobbet etter arbeidsmiljøloven, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Camilla Schie-Veslum.

Mange svarte feil

En av problemstillingene mange lurer på knyttet til overtidsarbeid, er hva som skjer når ansatte jobber overtid på eget initiativ.

I en quiz som ble gjennomført i forbindelse med årets store Lønn og personaldag var det mange som bommet på følgende spørsmål:

«Per velger selv å jobbe utover kvelden – har han rett på overtidstillegg etter arbeidsmiljøloven?»

Riktig svar er at Per etter arbeidsmiljøloven har rett til overtidstillegg for arbeid utover 9 timer en dag eller ut over 40 timer en uke. Arbeidsmiljøloven krever altså ikke at overtiden skal være pålagt for at overtidstillegg utløses.

Indirekte godtatt overtid

Camilla Schie-Veslum sier det er flere dommer som slår fast at overtidsarbeid ikke nødvendigvis må være pålagt fra arbeidsgiver for at arbeidstaker skal ha krav på overtidsbetaling.

- Høyesterett konkluderer i den dom mot Oslo kommune fra 1998 med at det ikke stilles krav om uttrykkelig pålegg om å jobbe overtid for å ha krav på overtidsbetalt. I Kiwi-dommen fra 2012 legges det til grunn at det var kjent for butikksjefene at den ansatte var til stede på jobb og utførte arbeid. Det ble derfor ansett at arbeidsgiver indirekte hadde akseptert overtidsarbeidet.

Arbeidsgiver må være tydelig

Infotjenesters arbeidsrettsjurist understreker at dette ikke betyr at arbeidstakere kan jobbe overtid etter eget forgodtbefinnende og kreve overtidsbetalt i etterkant.

- Dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for overtidsarbeid, så er det arbeidsgiver som bestemmer om det skal jobbes overtid. Dette er det viktig å presisere gjennom klare retningslinjer. Arbeidsgiver bør være tydelig på at ansatte ikke skal jobbe overtid med mindre det er pålagt eller avtalt med leder. Mitt råd er å ta dette inn i personalhåndboken, og også kommunisere det tydelig ved ansettelser, sier Schie-Veslum.

Husk også på at dersom du som leder observerer at arbeidstakere jobber mer enn normal arbeidstid, så kan det sees på som en indirekte aksept, og dermed utløse krav om overtidsbetalt.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.Last ned gratis e-bok: Nedbemanning