Oppfølging av sykmeldte

Hvert år hjelper Berit Stokstad mange bedrifter med å kutte sykefraværet. I dette foredraget fra Den store Lønn- & Personaldagen får du vite hvordan du best følger opp syke arbeidstakere (ca. 40 minutter video)

     

mandag 22. september 2014 Knut Arild Vold

Da regelverket rundt sykefraværsoppfølging ble endret 1. juli 2014 var det mange arbeidsgivere som trakk et lettelsens sukk. Rapporteringsplikt og sanksjoner ble avviklet, og et komplisert regelverk ble gjort enklere. 

Men selv med et enklere regelverk er det mange utfordringer knyttet til sykefraværsoppfølging. Infotjenesters trygderettsekspert Berit Stokstad har gjennom kurs og rådgivning hjulpet hundrevis av arbeidsgivere med å håndtere sykefravær. I dette foredraget gir hun et engasjerende "minikurs" i både regelverk og beste praksis rundt sykefraværsoppfølging.

(Klikk på bildet øverst i saken for å se video).


 

Hvordan kan du redusere sykefraværet i din virksomhet?

Infotjenester arrangerer nettkurset "Oppfølging av sykmeldte" som viser hvordan du som leder kan bidra til å redusere sykefraværet i egen virksomhet. Kurset gjennomføres fra egen pc, når du selv måtte ønske. Kursets varighet er ca 30 min.

Klikk her for å lese mer om nettkurs

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.