Oppfølgingsenheten Frisk velger Infotjenester på HR-systemer

Oppfølgingsenheten Frisk velger Infotjenester på HR-systemer

Selskapene Oppfølgingsenheten Frisk, Frisk HMS bedriftshelsetjeneste, og Friskstiftelsen velger Infotjenester på HR systemer!

     

Løsningen til Oppfølgingsenheten Frisk AS, Frisk HMS og Friskstiftelsen omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, og lederprosesser (onboarding, medarbeidersamtaler, avslutning av arbeidsforhold).

Oppfølgingsenheten Frisk gir oppfølging av mennesker på individ, gruppe og systemnivå.

Vi arbeider innenfor virksomhetsområdene: arbeidsinkludering for NAV, spesialisthelsetjeneste for Helse Sør-Øst og Helse Vest, og heldøgns omsorgstjenester for ungdom og voksne.

Vi setter spor

Vi i Oppfølgingsenheten Frisk har fokus på de som søker vår bistand, og vi legger vekt på å møte den enkelte med anerkjennelse og respekt. Slik skapes tillit og trygghet, noe som er grunnmuren for læring og utvikling. Vi jobber med arbeidsinkluderingstjenester for ulike målgrupper, vi er en moderne spesialisthelsetjeneste og innenfor omsorgtjenestene ønsker vi å bidra til å tilrettelegge for trygghet og utvikle ressurser hos mennesker i en sårbar og viktig livsfase. Vi jobber med mennesker – på individ-, gruppe- og systemnivå.

Oppfølgingsenheten Frisk ønsker å skape bærekraftige resultater. Det motiverer oss daglig – og det motiverer oss til å være i kontinuerlig utvikling.