Nytt grunnbeløp fastsatt

Nytt grunnbeløp fastsatt

Grunnbeløpet, G, har blitt oppjustert med 3,67 prosent. Det har regjeringen og organisasjonene blitt enige om.

     

tirsdag 20. mai 2014 Knut Arild Vold

Regjeringen og organisasjonene er enige om tallgrunnlaget for reguleringen av grunnbeløpet.

Grunnbeløpet øker fra 85 245 kroner til 88 370 kroner. Dette er en økning på 3 125 kroner, tilsvarende 3,67 prosent.

Regjeringen har myndighet gjennom lov og forskrift til å fastsette dette forhandlingsresultatet ved kongelig resolusjon. Tallene blir derfor først offisielle når regjeringen i løpet av mai 2014 fremmer en kongelig resolusjon om saken.

Når denne er fremmet og tallene blir offisielle vil Infotjenester sine oppslagsverk bli oppdatert med de nye tallene for grunnbeløpet.

Visste du at Infotjenester har et eget oppslagsverk som gir deg svar på alle spørsmål du måtte ha om ansattes sykefravær, og at du kan kontakte våre rådgivere for å diskutere dine egne problemstillinger? Prøv Faghjelp gratis!