Nytt grunnbeløp for 2018

Nytt grunnbeløp for 2018

Nytt grunnbeløp (G) som gjelder fra 1. mai i år er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent.