Nye avtaler om reiseregulativ

Partene i staten har fremforhandlet nye særavtaler. Blant annet gjelder dette Særavtale for reiser innenlands for statens regning.

     

mandag 23. mai 2011

Nylig ble det fremforhandlet nye særavtaler mellom partene i staten. Dette er Særavtale for reiser innenlands for statens regning og Særavtale for rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting.

Satsene i de nye avtalene vil først gjelde fra 1. januar 2012. Inntil 1. januar 2012 skal dagens satser legges til grunn. Avtalene med de nye satsene vil bli publisert av Fornyings- og Administrasjonsdepartementet i november/desember 2011.

Infotjenester vil publisere, og samtidig oppdatere oppslagsverket med de nye satsene når det er aktuelt.

Årets satser og andre særavtaler finner du i det nettbaserte oppslagsverket Lønn Info.

Er du og din virksomhet ikke abonnent, kan du prøve GRATIS.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg