Slutt på 67 års intern aldersgrense
Foto: Per-Kr. Aasen

Slutt på 67 års intern aldersgrense

Til store protester fra partene i arbeidslivet, varsler regjeringen at det vil bli slutt på at bedrifter kan avtale en aldersgrense på 67 år.

     

Aldersgrensene i arbeidslivet har vært heftig diskutert i det siste, og nå har regjeringen varslet partene i arbeidslivet om at det vil komme forslag til lovendringer i løpet av kort tid.

Arbeidsministeren ser for seg å sende lovforslaget til Stortinget før jul, med mål om at lovendringen kan vedtas av Stortinget før sommeren.

Slutt på avtalt 67-årsgrense

Det er mange ulike aldersgrenser som praktiserer i arbeidslivet i dag. Mens arbeidsmiljøloven opererer med en grense på 70 år, er det mange bedrifter som har avtale om en lavere aldersgrense; vanligvis på 67 år. I tillegg er det enkelte yrkesgrupper som har egne særaldersgrenser.

Folketrygdlovens pensjonsalder er 67 år og denne ønsker regjeringen ikke å endre.

- Vi har ikke sett forslaget til lovtekst enda, men ut fra signalene som er sendt ut ser det ut til at det i hvert fall som hovedregel ikke vil bli anledning til å ha bedriftsinterne aldersgrenser under 70 år hvis regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

70-årsgensen skal bort

Arbeidsministeren varsler samtidig at grensen på 70 år i arbeidsmiljøloven vil bli økt til 72 år, med et mål om å øke grensen til 75 år på lenger sikt.

Grunnen til at regjeringen vil øke grensen i to runder, er at det også er behov for å gå gjennom retten til velferdsytelser som sykepenger og pensjon.

Protester fra arbeidslivet

Partene i arbeidslivet er ganske samstemte i sin motstand mot regjeringens forslag til endringer. NHOs direktør for arbeidslivspolitikk, Svein Oppegaard, sier at dette er symbolpolitikk.

- Dette har liten betydning for å få flere til å stå i jobb. Det er fordi de fleste har forsvunnet ut av arbeidslivet tidlig i 60-årene. Det er mot denne gruppen innsatsen må settes inn, sier Oppegård.

Unntaket er Akademikerne, som har ønsket seg økte aldersgrenser.

- Jeg er svært glad for at vi har fått gjennomslag i denne viktige saken. Alder i seg selv bør ikke være oppsigelsesgrunn i arbeidslivet. En stor honnør til regjeringen for at de nå vil endre arbeidsmiljøloven, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

Støtte fra Venstre og KrF

Til tross for motstanden i arbeidslivet, har regjeringen etter alt å dømme støtte fra samarbeidspartene Venstre og KrF for å øke aldersgrensene i arbeidsmiljøloven.

Venstre skriver i sitt program for denne stortingsperioden at de vil «avvikle særaldersgrenser i pensjonssystemet som ikke har faglig begrunnelse, og øke aldersgrensen for arbeidsgivers automatiske oppsigelsesoppgang fra 70 til 75 år».

KrF skriver i sitt program at de vil «legge til rette for at seniorene kan stå lenger i arbeid og heve lovens aldersgrense for når medarbeidere kan sies opp på grunn av alder fra 70 til 75 år».

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.