Ny lovbestemmelse for foreldrepermisjon

Ny lovbestemmelse for foreldrepermisjon

Regjeringen har foreslått en endring i loven for å sikre rettighetene til arbeidstakere som har vært i foreldrepermisjon.

     

- Det handler om at hvis man er hjemme med barn, så skal man ikke kunne komme tilbake på jobb og oppleve at man er forbigått - at man ikke får den samme lønna og de samme arbeidsoppgavene. Dette er et problem som Likestillings- og diskrimineringsombudet har rapportert mye om, og nå gjør vi det lettere for folk å vite hvilke rettigheter de faktisk har, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen til regjeringen.no.

Rett til stilling, lønnskrav og arbeidsvilkår

Den nye lovbestemmelsen som ministeren foreslår i likestillingsloven, slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har:
- Rett til samme eller tilsvarende stilling
- Rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering
- Rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

- Arbeidstakere skal ikke bare ha rett på samme stilling etter foreldrepermisjon, men også rett på forbedringer i arbeidsvilkår og lønn på lik linje med de øvrige ansatte som ikke er i permisjon, sier Thorkildsen.

Lønnsforhandlinger også for arbeidstakere i foreldrepermisjon

Fra før av har arbeidstakere som er i foreldrepermisjon krav på å være med i lønnsforhandlingene. Generelle tillegg som omfatter alle ansatte, eller den gruppen av ansatte som arbeidstakeren tilhører, skal også gis til personer som er i foreldrepermisjon.

Men foreldrepengene beregnes ut fra lønnen arbeidstakeren hadde før vedkommende gikk ut i permisjon. Med mindre det finnes en avtale om lønn under permisjon, har ikke arbeidstaker krav på å få regulert lønnen før vedkommende er tilbake fra permisjon.

Forslaget er en lovfesting av departementets tidligere fortolkning av likestillingsloven, og det innebærer derfor i praksis ikke utvidede rettigheter og plikter.

Følg Simployer på LinkedIn

Jobber du med HR, personal, lønn, HMS, økonomi eller er leder?

Følg oss på LinkedIn - så holder vi deg oppdatert med innhold som er relevant for deg i jobben din! 

Klikk her og trykk "Følg"