Ny ferie etter sykdom kan bli dyrt

Ny ferie etter sykdom kan bli dyrt

De fleste har fått med seg at arbeidstakere fra i sommer kan kreve ny ferie senere etter bare én dags sykdom. Ikke alle er klar over at de kan bli trukket i lønn for sykdomsperioden.

     

Fra 1. juli ble ferieloven endret, slik at arbeidstakere som blir syk én eller flere dager i ferien, kan kreve å få ta ferien på nytt senere.

- Den viktigste forutsetningen er at man har vært hos lege og fått en sykmelding/legeerklæring, og at man har stilt kravet om utsatt ferie innen rimelig tid etter at man er tilbake. Venter arbeidstakeren mer enn 14 dager, bør det kreves gode grunner til det, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Camilla Schie-Veslum.

Det er også viktig å være klar over at man bare har krav på utsatt ferie dersom det gjelder egen sykdom, og ikke barn eller andre familiemedlemmer.

Schie-Veslum understreker at arbeidstaker aktivt må stille krav om ny ferie.

- Mange arbeidstakere tror at det å levere sykmelding/legeerklæring automatisk gir rett til utsatt ferie, men det stemmer ikke. Man må enten muntlig eller skriftlig kreve å få ferien utsatt, hvis ikke vil ferien bli ansett som avviklet, sier arbeidsrettsjuristen.

Ikke nødvendigvis penger

Det mange ikke har oppfattet, er at man kan bli trukket i lønn for sykdomsperioden, hvis man krever ny ferie senere. Den viktigste grunnen er at man ikke har rett til sykepenger hvis man blir syk utenfor EU/EØS-området.

- Er man for eksempel på ferie i Tyrkia eller USA når man blir syk, har man ikke krav på sykepenger for sykdomsperioden. Når ferien da blir omgjort til sykefravær, skal man trekkes i lønn for denne perioden, sier Camilla Schie-Veslum.

Man vil først ha rett på sykepenger fra den datoen man er tilbake i Norge og oppsøker lege.

Husk også at sykefraværet må varsles arbeidsgiver første sykedag, for at du skal ha rett til sykepenger. Det betyr i praksis at arbeidstaker må ringe arbeidsgiver i ferien og gi beskjed om at vedkommende er sykmeldt.

Kan ikke selv bestemme tidspunkt

Et annet punkt som er viktig å være klar over, er at det er arbeidsgiver som avgjør når ferien skal avvikles på nytt senere.

- Arbeidstaker kan ikke kreve å få ta ferien i hovedferieperioden, som løper til utgangen av september. Arbeidsgiver står fritt til å avgjøre når ferien skal tas ut på nytt, men kan naturligvis lytte til arbeidstakerens ønsker, sier Schie-Veslum.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding