Ny avklaring om kjøregodtgjørelse
ENDA EN AVKLARING: Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren er glad satsen for passasjertillegg endelig er avklart, men mener det er uheldig med så mange uklarheter som vi har hatt i 2018.

Ny avklaring om kjøregodtgjørelse

To måneder før jul kom det enda en avklaring rundt statens satser for 2018. Nå er det klart at arbeidstakerne fortsatt skal få ekstra penger hvis de fyller opp bilen på jobbreise.

     

Som Infotjenester skrev i sommer, har det de siste månedene vært forvirring rundt hvordan arbeidstakere skal godtgjøres hvis de har med seg passasjerer i bilen på en jobbreise som godtgjøres etter statens satser.

Inntil statens særavtale for 2018 ble offentliggjort svært forsinket i slutten av juni, har det vært slik at arbeidstakere som har med seg passasjerer i bilen godtgjøres med 1 krone pr. kilometer pr. passasjer. Altså mer penger dess flere passasjerer.

- I særavtalen som ble lagt frem før sommeren sto det imidlertid bare at det skulle gis 1 krone pr. kilometer uavhengig av hvor mange passasjerer som tas med i bilen. Vi stusset på at dette skjedde uten at noen av partene hadde krevd det, og uten at det var drøftet, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Skal ha 1 krone pr. passasjer

Infotjenesters rådgivere la derfor til grunn at endringen skyldtes en feil i avtaleteksten. Difi hevdet imidlertid at endringen var reell, og det var derfor vanskelig for de mange norske arbeidsgivere som følger avtalen å vite hvordan passasjertillegget skulle håndteres.

- Nå er kommentarene til statens særavtale publisert, og der blir det bekreftet at det fortsatt skal gis 1 krone pr. passasjer pr. kilometer, slik det har vært tidligere. Tillegget på 1 krone er i sin helhet trekkfritt, opplyser Øren.

Skaper problemer

Selv om beløpene som betales i passasjertillegg i seg selv ikke nødvendigvis er så store, mener Øren at det er uheldig at arbeidsgivere over lang tid ikke med sikkerhet kan vite hvordan reiseregningene skal føres korrekt.

- Slik forvirring, som vi har hatt mye av i det siste, gjør det komplisert for de mange arbeidsgiverne som følger statens særavtaler å gjøre jobben sin. Det føres rundt 8 millioner reiseregninger hvert år, og ca. 90 prosent av arbeidsgiverne i privat sektor legger statens satser til grunn. Det sier seg selv at slik forvirring og det ekstraarbeidet som følger med blir dyrt for arbeidslivet, sier Øren. 

 

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg