Ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. juli
TRER I KRAFT I SOMMER: De omfattende endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli 2015, sier Infotjenester arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa. Foto: Per-Kr. Aasen

Ny arbeidsmiljølov trer i kraft 1. juli

Regjeringen har nå avgjort at de omfattende endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. juli i år.

     

fredag 24. april 2015 Knut Arild Vold

Regjeringen har i Statsråd bestemt at de omfattende endringene i arbeidsmiljøloven vil tre i kraft 1. juli 2015.

Lettere å ansette midlertidig

Med det nye regelverket åpnes det for at virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder uten spesielle vilkår, i tillegg til de vilkårene for midlertidige ansettelser som ligger i lovverket fra før.

- Dette er en stor endring fra dagens strenge regler for midlertidige ansettelser. Når de nye reglene trer i kraft 1. juli kan arbeidsgivere ansette arbeidstakere i inntil 12 måneder, uten at de må oppgi noen grunn for å avslutte arbeidsforholdet når den avtalte perioden er over, sier Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa.

Det er imidlertid lagt inn 3 viktige begrensninger på retten til å bruke midlertidig ansatte: Karantenetid på 12 måneder, maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne på midlertidige kontrakter uten vilkår (dog alltid én), og ingen mulighet til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt etter dette regelverket.

Slutt på 67 års bedriftsintern aldersgrense

En annen viktig endring i regelverket, gjelder aldersgrensene i arbeidslivet. Samtidig som aldersgrensen i arbeidsmiljøloven økes fra 70 til 72 år, fjernes muligheten til å avtale lavere bedriftsintern aldersgrenser enn 70 år.

- Med det nye lovverket vil det store flertallet av arbeidsgivere ikke kunne kreve at arbeidstakere slutter før de er 70. Bare dersom det er godt begrunnet i helse- og sikkerhetsrisiko kan det gjøres unntak, sier Gauslaa.

For bedrifter som i dag har avtalt en lavere aldersgrense enn 70 år gjennom tariffavtaler, så vil denne grensen gjelde til tariffavtalens første utløpsdato. Bedrifter som på selvstendig grunnlag har avtalt lavere grenser enn 70 år, vil kunne beholde denne grensen inntil ett år etter at loven trer i kraft, altså frem til 1. juli 2016.

Mer gjennomsnittsberegning

Hans Gjermund Gauslaa sier at det gjennom endringene som nå er vedtatt blir økt mulig til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden.

- Det innebærer at arbeidstakerne får mulighet til å jobbe mer i noen perioder, for å jobbe mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke, så arbeidstakerne kan ikke totalt sett jobbe mer enn de gjorde før, sier Gauslaa.

Når de nye reglene trer i kraft blir det mulig å avtale med en enkelt arbeidstaker å jobbe 10 timer om dagen og 50 timer i løpet uka, så lenge gjennomsnittet over 8 uker maksimalt blir 48 timer i uka.

Overtidsgrensene endres noe, men det åpnes ikke for at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker mer overtidsarbeid enn før.

- Lovens hovedregel for overtid blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med lokale tillitsvalgte og ved tillatelse fra arbeidstilsynet. Arbeidstaker kan imidlertid motsette seg å jobbe mer enn lovens hovedregel, selv om det er inngått slike avtaler, sier Gauslaa.

Med Faghjelp Personal fra Infotjenester har du alltid tilgang til oppdaterte forklaringer til arbeidsmiljøloven. Du kan også fritt kontakte våre juridiske rådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger. Prøv gratis i 3 dager. Last ned gratis plansje: Når kan arbeidstakere kreve fri fra jobben