NUF-selskaper unndrar skatt?

Undersøkelser fra Statistisk Sentralbyrå viser at en betydelig andel av alle registrerte NUF'er i Norge ikke fører skatt som egen kostnad i regnskapet. Dette kan være tegn på bevisste skatteunndragelser, mener Finansdepartementet.

     

Det er Skatteunndragelsesutvalget som peker på at norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) skaper en rekke utfordringer for blant annet norske skattemyndigheter. NUF er en filial/avdeling registrert i Norge, men med hovedkontor i utlandet. Dette begrenser i stor grad rekkevidden av norske myndigheters kontrollmuligheter.

Forslag i høst
I forslaget til statsbudsjett for 2011 omtales kampen mot skatteunndragelser gjennom NUF i betydelig grad. Men Finansdepartementet velger å se tiltakene Skatteunndragelsesutvalget foreslår i sammenheng med revisjonsplikten for små foretak, et dokument som fortsatt ligger til behandling i departementet. Nå lover de å legge fram sitt forslag i løpet av høsten, det vil i praksis si innen 15. november.

Neppe fritak?
NUF-selskapenes «svin på skogen» når det gjelder skatteunndragelser kan imidlertid komme til å bli ødeleggende for lovlydige norske småselskaper i spørsmålet om revisjonsfritak. Innstillingen fra flertallet i revisjonspliktutvalget lyder nemlig på innføring av revisjonsplikt for NUF, og ikke fritak for små aksjeselskaper. Og årsaken er nettopp å tvinge NUF-foretak til å bli lovlydige, og dermed å redusere fordelen mange ser gjennom å velge NUF framfor AS.

Skatteunndragelseutvalget har foreslått følgende tiltak over NUF:
• Bedre informasjonen om og kontrollen med at NUF overholder sine skattemessige plikter.
• Det igangsettes arbeid med sikte på å etablere en mulighet for å utveksle opplysninger mellom selskapsregistrene over landegrensene.
• Det bør stilles som vilkår for registreringen av et utenlandsk selskap i Norge at selskapet driver reell virksomhet i et etableringsland utenfor EØS-området, og at selskapet må ha sitt reelle hovedsete utenfor Norge.
• Utrede nærmere om det kan stilles krav om reell etablering og reell økonomisk aktivitet for selskap etablert i et land innenfor EØS-området.
• Foretaksregisterloven endres slik at det gjøres klart at en norskregistrert avdeling av et utenlandsk foretak skal anses å ha den samme heftelsesformen som hovedselskapet.

NUF
• En norsk filial av et utenlandskregistrert selskap og benyttes stadig oftere som alternativ til norsk aksjeselskap.
• Det er ikke krav om aksjekapital ved dannelsen av selskapet. Ved dannelsen av et aksjeselskap er kravet minimum kr 100 000,-.
• NUF har ikke revisjonsplikt dersom samlede driftsinntekter er under 5 millioner kroner pr. år.

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår