NETSECURITY AS velger Simployer på HRM systemer

NETSECURITY AS velger Simployer på HRM systemer

Løsningen til Netsecurity omfatter skybaserte løsninger for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær og oppfølging av sykefravær, samt digital Personalhåndbok.

     

Om Netsecurity AS

Leverandøren for deg som et opptatt av IT-Sikkerhet.

Netsecurity er et norsk selskap etablert i 2009, eid av Agder Energi Venture og ansatte. 

Vi er fokuserte og jobber kun med det vi er best på, sikkerhet og nettverk.  Vi leverer produkter, løsninger og tjenester som gjør at virksomheter og organisasjoner kan arbeide sikkert på nett. 

Vi er en uavhengig leverandør og velger derfor de beste løsningene for våre kunder.

Vi forstår at det vi leverer er viktig for våre kunder.  Hvis vi må prioritere velger vi heller kvalitet enn kvantitet.  Når du velger Netsecurity skal du få tilgang på den beste kompetansen og løsningene i markedet.

Vi har kunder i hele landet innen offentlig sektor, som kommuner og kommunesamarbeider, samt mellomstore og større virksomheter i ulike bransjer i private sektor.  Fellesnevneren for våre kunder er at deres nettverk eller sikkerhet er viktig for deres virksomhet.

Netsecurity har egne kontorer i Oslo, Bergen, Kristiansand, Grimstad og Stavanger.Ny i HR-Rollen