Nedgang i sykefraværet

- Inspirerende med så gode tall, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

     

I dag la NAV frem tall som viser at sykefraværet i 3. kvartal i 2011 er nesten fem prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Det legemeldte sykefraværet har sunket fra 6,1 prosent til 5,8 prosent.
Det skjer altså etter at regjeringen 1.juli kom med nye regler for sykefraværsoppfølging som hadde som hensikt å sikre tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte.

- At sykefraværet har gått ned, kan henge sammen med at det har vært mye oppmerksomhet på betydningen av en felles innsats for å få ned fraværet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

- Det er inspirerende med så gode tall det første kvartalet med mange nye IA-tiltak. Nå er det viktig at alle står på videre i sykefraværsarbeidet, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Positiv utvikling i nesten alle bransjer
Det legemeldte sykefraværet har gått ned i nesten alle bransjer i Norge. Det eneste unntaket er bergverksdrift og utvinning der det var en økning på 9,7 prosent. Den største reduksjonen skjedde i sektorene: industri (-11,8%), jordbruk, skogbruk og fiske (-10,7%) og varehandel (-9,1%).

Statistikken fra NAV viser at det er omtrent like mange sykmeldte i 3. kvartal som samme periode i fjor. Årsaken til at det likevel er en nedgang, skyldes at fraværene er kortere og at andelen graderte sykmeldinger har økt noe.

- At bruken av gradering har økt, kan være en effekt av at aktiv sykmelding er avviklet, samtidig som det er i tråd med de nye sykefraværsreglene, sier Lystad.

Nedgangen i sykefraværet gjelder både menn og kvinner, men det er fortsatt betraktelig flere kvinner enn menn som er sykmeldte. Mens det legemeldte sykefraværet for menn er på 4,5 prosent, er det tilsvarende tallet for kvinner 7,4 prosent.

- Dette skyldes delvis svangerskapsrelaterte lidelser. En annen forklaring er at kvinner i langt større omfang arbeider innenfor helse- og sosialtjenester, som er en næring med høyt fravær, sier Lystad.

De nye tiltakene som ble innført 1. juli i år er:
- Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte
- Innføring av sanksjoner ved manglende gjennomføring
- Lansering av partenes nettbaserte opplæringsverktøy
- Lansering av faglige veiledere for sykmeldere

Lurer du på hvordan du skal følge opp sykmeldte? Infotjenester har utviklet et unikt system som du kan se nærmere på her!

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår