NAV mangler oversikt over egne vedtak

NAV mangler oversikt over egne vedtak

Når arbeidsgiver bestrider en sykmelding kan den ansatte anke til NAV. NAV vet imidlertid ikke hvor mange slike saker de behandler og hvem som får medhold. Infotjenesters rådgivere frykter at arbeidsgivere taper penger på dårlig saksbehandling.

     

Hver uke kontakter norske arbeidsgivere Infotjenesters juridiske rådgivere for å drøfte muligheten for å bestride en sykmelding, ved mistanke om at den sykmeldte ikke reelt sett er syk eller skadet.

Mange velger i slike saker å bestride sykmeldingen, stanse utbetalingen av sykepenger og henvise den ansatte videre til NAV. Hvis den ansatte velger å fremme kravet overfor NAV, skal NAV ta stilling til sykepengespørsmålet.

KURS: Digital sykmelding på 2 timer - delta fra din PC eller mobil

Mange får medhold

Dersom NAV er enig med den ansatte, fatter de et vedtak om utbetaling av sykepenger. Deretter krever de sykepengene tilbake fra arbeidsgiver. Saksgangen følger av folketrygdloven § 8-22.

- Vi får tilbakemelding fra mange av våre kunder som ikke får medhold hos NAV når de bestrider sykmelding. I noen tilfeller oppgir kunder at NAV har kontaktet dem på telefon for å få dem til å utbetale sykepenger og trekke saken. Den siste varianten er naturlig nok ikke regulert, og ikke i tråd med sentrale retningslinjer gitt av NAV, sier Infotjenesters trygderettsjurist Atle Torp.

Kan anke videre

Dersom NAV gir arbeidstakeren medhold, har arbeidsgiver mulighet til å anke saken videre til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Her vinner 2 av 3 arbeidsgivere frem med sine synspunkter. Det kommer frem i en rapport laget av Oxford Research.

- I den samme rapporten rettes det kritikk mot NAVs saksbehandling i disse sakene. Ankenemnda mener at de får for mange saker som er dårlig forberedt, og som NAV burde gitt arbeidsgiver medhold i. Dette er noe av grunnen til at 2 av 3 saker går i favør av arbeidsgiver, sier Torp.

Ingen vet hvor mange

Atle Torp og hans kolleger mener tallene tyder på at langt flere arbeidsgivere burde vunnet frem hos NAV når de bestrider en sykmelding.

- Problemet er at ingen vet hvor mange slike saker NAV behandler, og dermed heller ikke hvor mange arbeidsgivere og arbeidstakere som får medhold. Med tanke på hvor få saker som ender opp i ankenemnda, er det grunn til å tro at arbeidsgivere taper penger på dårlig saksbehandling hos NAV og manglende kunnskap om muligheten for å anke videre, sier Torp.

NAV vurderer håndteringen

Leder for sykefraværskontoret i NAV, Kristian Munthe, bekrefter at de ikke vet hvor mange slike saker som behandles. 

- Det stemmer at vi ikke har tall for hvor mange saker arbeidsgiver bestrider sykmeldingen. I arbeidet med digitalisering av sykefraværsoppfølgingen ser vi nå på hvordan vi kan bedre vår håndtering av disse sakene, opplyser Munthe til Infotjenester. 

Målet er bedre saksbehandling

Infotjenesters rådgivere understreker at det ikke er noe mål at alle arbeidsgivere anker sakene inn til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

- Denne ankebehandlingen blir bare en flaskehals hvor avgjørelsene trekker ut i tid. Målet må være at mer fokus på dette gir bedre saksbehandling i NAV, hvor sakene får et korrekt utfall og at færre og mere krevende saker blir sendt til ankenemnda, sier Atle Torp.

Dårlig signaleffekt

En annen interessant side er hvilke signaler det gir når NAV utbetaler sykepengene til ansatte uten å kreve dette tilbake der saken senere avgjøres av ankenemnda.

- Resultatet er da at arbeidsgiver slipper å dekke NAVs refusjonskrav, NAV sitter med regningen og den ansatte får sykepenger i en sak en ikke skulle hatt det. Spørsmålet om hvordan dette påvirker folks holdninger til å være sykmeldt, spør Torp.

 

 

Hold deg oppdatert med gratis nyhetsbrev

Vi sender ut gratis nyhetsbrev minst hver 14. dag, med relevante nyheter for deg som er leder eller jobber med HR, personal, lønn, økonomi eller HMS.

Meld deg på ved å fylle ut skjemaet nedenfor - du kan når som helst melde deg av.

Ved å sende inn skjemaet godtar du våre vilkår