NAV gjør det enklere for sykmeldte å jobbe
POSITIV: Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Atle Torp er positiv til at det blir enklere for sykmeldte å jobbe.

NAV gjør det enklere for sykmeldte å jobbe

NAV har myket opp reglene for å jobbe mens man er sykmeldt. Nå kan arbeidstakere med 100 % sykmelding gå tilbake i jobb uten å gi beskjed til NAV.

     

Alt for mange arbeidstakere tror en sykmelding er en beskjed fra legen om å holde seg hjemme i hele sykmeldingsperioden.

Dermed er det grunn til å tro at mange arbeidstakere blir hjemme lenger enn nødvendig.

GRATIS WEBINAR 6/2: Egenmelding - de vanligste feilene arbeidsgiver gjør

Trenger ikke gi beskjed

Tidligere har det vært sånn at arbeidstakere som ønsker å gå tilbake i jobb har måttet gi NAV beskjed om at arbeidet gjenopptas. Nå varsler NAV at dette ikke lenger er nødvendig.

«Endringen innebærer at en arbeidstaker som er 100 % sykmeldt vil være dekket av yrkesskadeforsikringen hvis arbeidet gjenopptas før sykmeldingsperioden er utløpt. Forutsetningen er at arbeidsgiveren kan bekrefte at det er avtalt med den sykmeldte at arbeidet gjenopptas. Det er ikke noen spesielle krav til hvordan bekreftelsen gis. Hvis det oppstår en sak, holder det at arbeidsgiveren bekrefter overfor NAV at det var avtalt med den sykmeldte at arbeidet var gjenopptatt. Bekreftelsen kan gis både skriftlig og muntlig.», heter det i meldingen fra NAV.

Arbeidstaker må fortsatt melde fra på søknad om sykepenger om vedkommende har utført arbeid i perioden, eller er friskmeldt på et tidligere tidspunkt.

Positivt at det mykes opp

Infotjenesters trygderettsekspert Atle Torp mener det er bra at NAV nå gjør det enda enklere for ansatte med en sykmelding å gå tilbake i jobb helt eller delvis.

- Vi ser at terskelen for å jobbe under sykmeldingsperioden har vært høy for noen, og mange har nok vært bekymret for at de ikke er dekket av yrkesskadeerstatningen dersom de jobber i sykmeldingsperioden. Nå har NAV ryddet denne tvilen av veien, noe som forhåpentligvis vil gjøre at flere arbeidstakere bruker restarbeidsevnen sin også når de har en sykmelding fra lege, sier Torp.

Redusert sykefravær gjennom systematikk 

Ved å systematisere sykefraværshåndteringen i virksomheten er det enklere for ledere og HR å følge gjeldende regelverk, og resultatet er ofte et redusert sykefravær. 

Se vårt gratis webinar om riktig oppfølging av syke ansatte med digitalt system herLast ned gratis plansje: Oppfølging av sykefravær