Nå kan man søke om ny pensjon

Fra 3. mai kan alle over 62 år søke om ny alderspensjon. Får vi et skred av pensjonister i 2011?

     

mandag 3. mai 2010

Med pensjonsreformen senkes pensjonsalderen i Norge fra 67 til 62 år i 2011.

3. mai 2010 ble det mulig for personer i alderen 62 til 67 år å søke om denne nye alderspensjonen.

Slik søker man
• Bestem når du ønsker at utbetalingene fra folketrygden skal starte
• Søk om pensjon elektronisk eller skriv ut delvis utfylt søknadsskjema fra nettjenesten Din pensjon
• NAV-kontoret kan også gi deg søknadsskjema og informasjon om søknadsprosessen

Må søke i sommer
Denne våren sendes det brev og brosjyre fra NAV til 190.000 personer født i 1944 til 1948.
Brevet går til alle som ikke har tatt ut AFP eller full uførepensjon.

For å komme i gang med uttak av alderspensjon fra årsskiftet, er søknadsfristen 1. august 2010.

Grunnen til den tidlige fristen er at NAV forventer ekstra stor pågang i forbindelse med innføringen av de nye reglene.

For å bidra til at ikke alt for mange blir pensjonister samtidig, har NAV laget et eksempel som viser hvordan man belønnes for å vente med å ta ut pensjon.

Her er tallene fra eksempelet:
Kjell (født i 1948) har jobbet i 40 år med en årlig inntekt på 363.000 kr.
Tar han ut alderspensjon fra 63 år, blir pensjonen 160.000 kr. i året
Tar han ut alderspensjon fra 67 år, blir pensjonen 196.000 kr. i året
Tar han ut alderspensjon fra 70 år, blir pensjonen 235.000 kr. i året