Nå endres reglene for egenmelding
MÅ DRØFTE: Nå endres reglene slik at arbeidsgiver må drøfte egenmeldingsordningen med tillitsvalgte.

Nå endres reglene for egenmelding

I forbindelse med den nye IA-avtalen som gjelder fra 2019 har regjeringen lagt frem sitt forslag til nye regler for bruk av egenmelding.

     

Mot slutten av 2018 ble partene i arbeidslivet enige om en ny IA-avtale som skal gjelde fra 2019 til 2022.

Den nye IA-avtalen gjelder for hele arbeidslivet, og det er dermed slutt på at virksomheter forplikter seg til å utvide muligheten til å bruke egenmelding.

I avtalen ble virksomhetene oppfordret til å benytte seg av utvidet egenmeldingsrett tilsvarende den IA-virksomhetene forpliktet seg på frem til 2019.

SE OGSÅ: På Sykefraværsdagen 2019 får du praktiske råd og tips til nærværs- og sykefraværsarbeidet i egen virksomhet.

Innfører drøftingsplikt

Den viktigste endringen som nå legges frem for Stortinget, er at virksomheter skal ha en plikt til å drøfte slik utvidet egenmeldingsrett med tillitsvalgte.

- Det er ikke definert nærmere i forslaget hva man legger i begrepet tillitsvalgt, men man må anta at man legger et utvidet begrep til grunn slik at man ikke forutsetter at man er tariffmessig tillitsvalgt. Man må derfor kunne ta utgangspunkt i at det holder at er en valgt representant for de ansatte. Der bedriften ikke har tariffmessig tillitsvalgte må man da kunne velge en tillitsvalgt som bedriften drøfter egenmeldingsretten med, sier Infotjenesters juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm.

Ingen plikt til å endre

Brostrøm understreker at denne drøftingsplikten ikke gir de ansatte mulighet til å kreve utvidet egenmeldingsrett.

- I og med at dette er en drøftingsplikt medfører det kun en plikt til å drøfte utvidet egenmeldingsrett og det må forstås slik at arbeidsgiver etter drøfting er foretatt står fritt til å beslutte om en ønsker en utvidet ordning eller ikke, sier Brostrøm.

Presiserer muligheten til å utvide

Selve muligheten til å utvide ansattes rett til å bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden er der også etter dagens regelverk, men har kanskje ikke vært like godt kjent for alle arbeidsgivere og arbeidstakere.

- Man ønsker nå å tydeliggjøre at det er mulig å innføre utvidet egenmeldingsrett hos den enkelte arbeidsgiver ved å ta dette direkte inn i lovteksten. Selv om partene i arbeidslivet anbefaler en slik løsning understreker vi at dette er frivillig for den enkelte arbeidsgiver, og at det er opp til arbeidsgiver gjennom sin styringsrett å beslutte om man ønsker en slik ordning innført eller ikke, sier Brostrøm.

Redusert sykefravær gjennom systematikk 

Ved å systematisere sykefraværshåndteringen i virksomheten er det enklere for ledere og HR å følge gjeldende regelverk, og resultatet er ofte et redusert sykefravær. 

Se vårt gratis webinar om riktig oppfølging av syke ansatte med digitalt system her