Nå blir det skatt på diettgodtgjørelsen
SKATT PÅ DIETT: Fra 2018 blir det skatt og arbeidsgiveravgift på deler av diettgodtgjørelsen, sier Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren.

Nå blir det skatt på diettgodtgjørelsen

Ansatte som mottar diettgodtgjørelse når de er på reise i jobben må neste år betale skatt av deler av beløpet. Det kommer som en følge av avtalen om statsbudsjett for 2018.

     

fredag 24. november 2017 Knut Arild Vold

Til nå har dekning av diettgodtgjørelse etter statens satser vært skattefri for arbeidstaker, og arbeidsgiver har ikke betalt arbeidsgiveravgift av denne godtgjørelsen.

150 kroner blir skattepliktig

Fra 2018 blir det imidlertid ending på dette. Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren har vært i kontakt med Finansdepartementet, som bekrefter at deler av beløpet nå blir trekkpliktig.

- Det ble sagt i forbindelse med enigheten om statsbudsjett for neste år at det vil skje noe med skatt på diettgodtgjørelse. Nå har vi vært i kontakt med Finansdepartementet, og har fått bekreftet at det blir 150 kroner i redusert trekkfri diettgodtgjørelse fra 2018, sier Øren.

Det betyr at dersom en arbeidstaker bor på hotell og har krav på 733 kroner i diettgodtgjørelse etter dagens særavtale, så vil arbeidsgiver måtte trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift for 150 kroner av disse. Det samme vil gjelde hvis man bor på pensjonat eller privat, 150 kroner av godtgjørelsen på 315 og 205 vil bli trekkpliktig. 

NYHETSSEMINAR: Sett av 2 timer og lær hvordan diett skal behandles i 2018.

Ikke skatt på refusjon

De som får dekket faktiske utgifter etter regning, vil imidlertid fortsatt kunne motta dette skattefritt.

- Her tenker vi vel at mange vil vurdere hvilke avtaler de har, om man kanskje skal gå over fra å reise på diett til å reise på regning, sier Øren.

Må splittes i to lønnsarter

Endringen innebærer at utbetalingene til arbeidstakerne må splittes i en trekkpliktig og en trekkfri del, på samme måte som det ble gjort med kilometergodtgjørelse for to år siden.

- Det må nå gjøres endringer i reiseregningssystemer og lønnssystemer, hvor diettgodtgjørelsen må splittes i to ulike lønnsarter. Det kan bli hektisk for noen hver nå mot slutten av året. Ikke minst med tanke på at vi er midt oppe i endringene på dagdiettreglene, som enda ikke er avklart, og som eventuelt også vil medføre splitting av diettgodtgjørelsen på en annen måte, sier Øren.

Kan påvirke særavtalen

Det pågår for tiden forhandlinger om ny særavtale for staten, og Øren tenker at denne skattleggingen kan påvirke disse forhandlingene.

- Man kan tenke seg at de ansatte nå vil legge press på å få økt diettgodtgjørelse, med tanke på at det nå blir en lavere skattefri sats, sier Øren.

Resultatet av forhandlingene mellom KMD og arbeidstakerorganisasjonene i staten er ventet å komme i løpet av desember.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg