Betaler for mye til gradert sykmeldte
BETALER FOR MYE: Gradert sykmeldling handler ikke om antall timer på jobb, men hvor mye arbeidstakeren jobber. Det sier Infotjenesters trygderettsekspert Atle Torp.

Betaler for mye til gradert sykmeldte

Selv om en arbeidstaker er 50 prosent sykmeldt, betyr det ikke at vedkommende skal være på jobb 50 prosent av tiden og ha 50 prosent lønn.

     

mandag 9. februar 2015 Knut Arild Vold

- Det er en utbredt misforståelse i arbeidslivet at en arbeidstaker som er 50 prosent sykmeldt skal være på jobb halvparten av tiden, og få halv lønn fra arbeidsgiver. Dersom dette skal bli riktig må den ansatte arbeide 100 prosent halve dagen.

Det sier Infotjenesters trygderettsekspert Atle Torp.

Han tror mange arbeidsgivere gjør det på denne måten, selv om arbeidstakerne på grunn av sykdommen ikke klarer å yte full innsats når de faktisk er på jobben.

- Mange av de sykmeldte er syke hele tiden; også når de er delvis tilstede på jobb. Det betyr at de har en nedsatt arbeidsevne, og at de ikke har mulighet til å yte 100 prosent i tiden de er på arbeidsplassen. Arbeidsgiverne er ikke flinke nok til å vurdere den sykmeldtes faktiske arbeidsprestasjon og ender dermed opp med å betale for mye, sier Torp.

Definert i lovverket siden 1997

Allerede i 1997 ble det presisert i lovverket at gradert sykmelding skal måles mot mengden utført arbeid, og ikke mot tiden vedkommende er på arbeidsplassen.

Likevel har Infotjenesters rådgivere inntrykk av at det mange steder er antall timer til stede på jobb som blir lagt til grunn.

- Ordningen har både vært for dårlig kommunisert ut til ledere og ansatte, og den har ikke vært brukt etter intensjonen, sier Torp.

De siste årene har det vært en markant økning i andelen gradert sykmeldte.

To alternativer

Gjennom kursvirksomhet og Infotjenesters supporttjeneste, gir Torp og hans kolleger råd til hundrevis av norske arbeidsgivere om oppfølging av sykmeldte.

Han mener man bare har to alternativer dersom man har arbeidstakere med gradert sykmelding, som ikke yter 100 prosent når de er på jobb.

- Lederen må selvfølgelig sette seg ned og snakke med vedkommende. Enten kan man si til den som er syk at vedkommende ikke leverer tilfredsstillende når han er på jobb, og at han må jobbe raskere. Det andre og langt bedre alternativet, er å oppfordre den ansatte til å snakke med legen sin og få en riktigere gradering. På den måten kan en ansatt som er til stede 50 prosent av tiden, men bare yter tilsvarende 25 prosent, bli 75 prosent gradert sykmeldt, sier Torp.

Flere positive konsekvenser

Den åpenbare konsekvensen av dette er at arbeidsgiver betaler riktig lønn i forhold til utført arbeid. I tillegg mener Torp at det er bra for den ansatte at det er klart at forventningene til utført arbeid er tilpasset den faktiske arbeidsevnen.

- Man kan også unngå misnøye fra kolleger, når det skapes forståelse for hva gradert sykmelding egentlig betyr. I dag forventer mange kolleger at den sykmeldte skal levere fullt når hun er til stede. Hvis arbeidsgiver ikke lenger betaler for mye, frigjør det penger som kan brukes til å hente inn vikar som igjen kan føre til økt produksjon og/eller mindre sjanse for farlig høy arbeidsbelastning på resten av arbeidsstokken, avslutter Atle Torp.

På tide å digitalisere sykefraværshåndteringen?

Manuelle rutiner og spørsmål om sykefravær tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer Sykefravær går det raskt å registrere sykefravær og få en korrekt oversikt over fraværet. Les mer her.