Miniguide for iPhone - ny versjon

Infotjenester tilbyr en gratis app for iPhone som gir deg de ulike satsene du har bruk for. Appen oppdateres automatisk slik at du alltid har oppdaterte satser for hånden!

     

torsdag 5. mai 2011

Slik laster du ned Miniguiden:
Søk "Miniguide" i iTunes App Store eller benytt link til iTunes.

Her ser du et lite utvalg av satser du finner i Miniguiden:

Statens satser
- Kilometergodtgjørelse
- Diettgodtgjørelse i Norge og i utlandet
- Refusjon av kost ved rutinemessige reiser

Inntektssatser
- Fri telefon og internett
- Firmabil
- Normrente

Fradragssatser
- Personfradrag
- Minstefradrag
- Representasjon
- Avskrivningsgrupper og satser
- Merutgifter til kost, losji og besøksreiser til pendler

Andre satser
- Feriepenger
- Skattefrie gaver i arbeidsforhold
- Grunnbeløp
- Arbeidsgiveravgift
- Arveavgift
- Skjermingsrenten
- Purregebyr

Skattesatser
- Inntektsskatt for personer og selskap
- Formueskatt for personer

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.