Mange jobber helt feil med HMS
VIKTIG Å JOBBE MED KULTUR: Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp mener det er viktig å jobbe med kultur i HMS-arbeidet.

Mange jobber helt feil med HMS

Denne høsten har arbeidstilsynet igjen gitt pålegg og stengt arbeidsplasser for problemstillinger som er kjente i bransjene som kontrolleres. Mange tenker helt feil om HMS, mener Infotjenesters HMS-rådgiver.

     

Denne høsten har Arbeidstilsynet igjen vært på flere kontrollrunder i ulike bransjer, og igjen er arbeidsplasser stengt og pålegg gitt.

Ikke godt nok

Dette er ikke godt nok, sier aktivitetsansvarlig for bygg og anlegg i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås, om at nesten halvparten av byggeplassene som ble kontrollert i september fikk arbeidet stanset.

- Å utsette arbeidstakerne for farlig arbeid i høyden og arbeid med sag der verneinnretningene er fjernet, må få konsekvenser. Derfor har vi økt bruken av overtredelsesgebyr, og vi håper det vil føre til at flere gjør tiltak som styrker sikkerheten til arbeidstakerne, også før vi kommer, sier Løvås i Arbeidstilsynets artikkel.

Heller ikke funnene i kommunal helse- og sosialsektor er gode nok, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

- Jeg er spesielt bekymret over at så mange som halvparten ikke har vurdert risikoen ved alenearbeid. Vi vet at det å være alene i arbeidssituasjonen kan øke sannsynligheten for farlige situasjoner og forverre konsekvensene for den ansatte fordi en ikke får hjelp. Denne risikoen må ikke undervurderes, sier Vollheim.

Handler om kultur

Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp er enig i at dette ikke er godt nok, og sier at det ofte handler om manglende evne til å skape en sikkerhetskultur.

- For det første skjer det gang på gang gjentatte feil på områder hvor både ledere og arbeidstakere skal ha kunnskap nok. For eksempel når det gjelder usikret arbeid i høyden, så skal både arbeidstakerne som bruker stillasene og lederne ha opplæring, og risikoen er kjent for alle. Når det likevel viser seg å være vanskelig for mange virksomheter å gjøre dette riktig, så tyder det på at de ikke greier å etablere den kulturen som skal til, sier Sandtorp.

- Det kan være komplekse forhold på en byggeplass som gjør dette enda viktigere, forhold som risikofylt arbeid, utfordringer med språk, forskjellig sikkerhetskultur og risikotoleranse, mange aktører samtidig osv.

Hun understreker at bildet ikke er helt svart, og at mange også jobber godt og riktig med disse problemstillingene.  

Mulig å endre kulturen

Sandtorp er overbevist om at det er mulig å forbedre resultatene ved å bli flinkere til å passe på hverandre. Det handler om å bry seg om i enda større grad.

- Spørsmålet er om det er rom for å avbryte eller forsinke jobben når det er tidspress og stillaset ikke er godkjent eller ikke satt opp korrekt. Eller gjelder sikkerhetsreglene bare når man har god tid, spør Sandtorp retorisk.

- I mange tilfeller er det både forventet og kommunisert fra leder at sikkerheten uansett kommer først, men arbeidstakerne stoler ikke på det.

For opptatt av materiell risiko

Når det gjelder noen av de andre påleggene som gis, for eksempel ved vold og trusler om vold, mener Sandtorp at mange virksomheter i for stor grad forbinder HMS-arbeid med de fysiske og materielle risikofaktorene.

- I bransjer som ikke har de tradisjonelle fysiske risikofaktorene i stor grad, så ser det ut til at det ofte er en manglende link mellom det HMS-arbeidet som gjøres og de faktiske utfordringene de har i sin bransje. Generelt er det mitt inntrykk at man er gjennomgående dårligere til å bruke systematikken i HMS-arbeidet på psykososiale og organisatoriske faktorer enn man er på de fysiske faktorene. Helt konkret jobber man gjerne mer med brannsikkerhet, inneklima og farlig bruk av arbeidsutstyr enn man gjør med trakassering, stressrelaterte utfordringer, uklare mandater, samhandling og kommunikasjon, sier Sandtorp.

Ledelsen må ta ansvar

Anne Sandtorp understreker at det er et lederansvar å sørge for at HMS-arbeidet fungerer, og at man fokuserer på det viktigste.

- Hvis man skal få til dette med kultur og jobbe med de riktige tingene, så er det helt avgjørende at ledelsen vet hva det handler om i sin virksomhet, og jobber for å bruke systematikken og ressursene på de områdene som har størst risiko. Det må legges til rette for og oppfordres til å ta opp arbeidsmiljøforhold av alle slag, også i de tilfellene man ikke ser en umiddelbar løsning på utfordringene. I tillegg må lederne vise gjennom egen adferd at sikkerhetsreglene gjelder også når man har dårlig tid, avslutter Infotjenesters HMS-rådgiver.

SE OGSÅ: Infotjenester har lansert et helt nytt interaktivt HMS-kurs for ledere

Aktuell digital HMS-opplæring fra Simployer: 

E-læring: HMS for verneombud og AMU - kontor og butikk

E-læring: HMS for ledere

 

Ønsker du å vite mer om hvordan Simployer kan skreddersy HMS-kurs for din virksomhet? Les mer her