Alt å vinne på arbeidsglede
LØNNSOMT: Arbeidsglede er ikke bare bra for de ansatte, det er også direkte lønnsomt.

Alt å vinne på arbeidsglede

Norske bedrifter kan tjene store penger på at ansatte trives enda bedre i jobben. Sjekk ut ledelsescoachens tips for å øke arbeidsgleden.

     

Mange norske bedriftsledere legger til rette for at ansatte skal trives på jobben. Kaffemaskiner, møteplasser og fruktkurver er eksempler på goder som skal fremme arbeidsglede hos de ansatte.

- Det er gode tiltak, men er det nok for å fremme prestasjoner? Det spørsmålet stilte ledelsescoach Annette Franck i sitt foredrag om arbeidsglede på den store Lønn & personaldagen i Oslo.

Hun illustrerte trivsel på jobb på en skala fra helt misfornøyd på minussiden til lykkelig og entusiastisk på plussiden.

- Mange er fornøyd med at ansatte er midt på denne skalaen. De har det greit og er glade og tilfredse. Men det er mye å gå på ved å få ansatte helt over på plussiden, hvor de er lykkelige, engasjerte og indre motiverte i jobben, sier Franck.

Hun viser til forskning som viser at engasjerte og lykkelige medarbeidere driver prestasjoner, noe som også viser seg på bunnlinjen.

Meld deg på konferansen 100 % arbeidsglede 14. desember!

Oppsigelser er dyrt

Bare gevinsten ved å redusere antallet misfornøyde ansatte som sier opp jobben er gigantisk, viser en undersøkelse Virke har gjort i sine medlemsbedrifter. Undersøkelsen viser at kostnadene ved å rekruttere nye ansatte ligger på 3,6 milliarder kroner årlig. Klarer man å redusere slik turnover med 1 prosent, er det 300 millioner kroner å spare i året, skriver VG. Og dette er bare i Virkes medlemsbedrifter.

I tillegg kommer gevinster i form av lavere sykefravær, høyere kundelojalitet, høyere produktivitet og bedre kvalitet i arbeidet. Jobbengasjement og prestasjoner påvirkes av faktorer som mestringstro og optimisme, mulighet til å bruke styrkene sine i jobben og å styre egen arbeidshverdag. Ikke minst er tydelige tilbakemeldinger og anerkjennelse viktig.

Legg til rette for flyt

Et av områdene Franck mener norske bedrifter har mye å gå på, er i å legge til rette for flytopplevelser. Med det mener hun at medarbeidere blir så oppslukt og fordypet i arbeidet sitt at de glemmer tid og sted. Det krever at arbeidet er utfordrende, men at de likevel mestrer innholdet. Da får de ut de beste sidene ved seg selv.

- Det store kravet til å håndtere flere oppgaver samtidig, kombinert med åpne kontorlandskap og hyppige avbrytelser passer ikke for alle. Det kan gjøre at folk kommer ut av flyten i arbeidet, sier Franck.

Hun minner om at alle er forskjellige, og trenger ulike omgivelser for å komme i flyt. Noen trenger team for å spille på ideer, andre trives best med å jobbe uforstyrret for seg selv.

Kan måles

Franck oppfordrer bedrifter til å måle arbeidsglede i medarbeiderundersøkelser. Et verktøy som er mer brukt enn andre er UWES, Utrecht Work Engagement Scale. Metoden består av noen få spørsmål, som gjerne kan legges inn i en medarbeiderundersøkelse eller klimaundersøkelse. Her skal medarbeiderne blant annet vurdere hvor ofte de er full av energi og føler seg energiske i arbeidet sitt.

- Hvis man ønsker å måle dette, bør man også forankre det i at man ønsker å gjøre noe aktivt for å bedre jobbengasjementet, sier Franck.

Gratis e-bok: Effektiv onboarding

I denne e-boken får du innblikk i hvordan HR og ledere kan bli bedre rustet til å ta imot en ny medarbeider.

Last ned her