Lønner det seg egentlig med firmabil?

Lønner det seg egentlig med firmabil?

Vi har sett nærmere på hvordan firmabil slår ut på lønnsslippen.

     

mandag 2. juni 2014 Knut Arild Vold

Firmabil er et fristende frynsegode for mange. Men arbeidstaker med fri bil fra arbeidsgiver, må betale skatt av fordelen. Størrelsen på skatten varierer med hvor høy listepris bilen har og arbeidstakers marginalskatt.
Fra 1. januar 2006 ble det innført en prosentligningsmodell for å fastsette ansattes fordel ved å bruke arbeidsgivers bil privat. I 2014 verdsettes den årlige private fordelen av å disponere firmabil til 30 prosent av listeprisen inntil 280.100 kroner pluss eventuelt 20 prosent av listeprisen over 280.100 kroner.

Det betyr at dersom du disponerer en firmabil til 370.000 kroner, har du en privat fordel på 102.010 kroner. Hvis du tjener 450.000 kroner i året, ender du da opp med 38.122 kroner i ekstra skatt.

Verktøy: Prøv vår firmabilkalkulator

Det utgjør 3.177 kroner mindre utbetalt i lønn hver måned, enn om du ikke hadde hatt en ordning med firmabil. Samtidig slipper du å betale bilutgiftene selv.

Dobbelt så dyrt med privatbil kontra firmabil
Kan den ekstra skatten du må betale finansiere en privat bil til 370.000 kroner?

Nei. Og langt derifra hvis du tar utgangspunkt i at du kjører 15.000 kilometer privat i året og ved en firmabil får dekket all drivstoff fra arbeidsgiver.

Beregninger fra 2012 viser at en ny bil til 370.000 kroner koster deg 90.000 kroner i året, eller 7500 kroner i måneden, dersom du kjører 15.000 kilometer i året. Beregningene er gjort av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Det er over dobbelt så mye som den summen som betales i skatt til å dekke tilsvarende firmabil.
Men hva om du selv må betale drivstoffet når du kjører de private 15.000 kilometerne i året?

Da vil firmabilen koste deg 3.177 kroner i økt skatt og 1.225 kroner i utgifter til drivstoff dersom bilen bruker 0,7 liter bensin i snitt til 14 kroner literen i snittpris. Med andre ord: til sammen 4697 kroner og 2803 kroner mindre enn det vil koste å eie tilsvarende bil selv.

Sammenligning med billigere privatbil
Men hva om valget i praksis står mellom en firmabil til 370.000 kroner og en nybil til 248.000 kroner? Dersom arbeidsgiver også betaler drivstoff og bompenger når firmabilen brukes til privatkjøring, så sparer du faktisk over 2.500 kroner på å ta i mot en firmabil som er verdt 120.000 kroner mer enn den du vurderer å kjøpe ny selv. Mens du må betale 3.177 kroner mer i skatt i måneden ved å velge firmabilen, koster nybilen til 248.000 kroner deg 5734 kroner i måneden, ifølge OFVs beregninger.

Ekstra lønn i stedet for firmabil?
Hva så om du får valget mellom å disponere en firmabil til 370.000 kroner eller ekstra lønn tilsvarende den beregnede årlige fordelen på 102.010 kroner? Dersom vi går ut i fra at du fra før tjener 450.000 kroner, vil du sitte igjen med 63.888 kroner ekstra utbetalt i lønn etter skatt. Det tilsvarer 5.324 kroner i måneden. Når vi legger på de 3.177 kronene som ikke forsvinner i skatt til firmabilen du valgte bort mot økt lønn, så får du faktisk utbetalt 8.502 kroner mer i måneden enn du ville ha fått dersom du valgte firmabilen.

Hvis vi fortsatt legger OFVs beregninger til grunn om at en ny bil til 370.000 kroner koster deg 7500 kroner i måneden, så tjener du en knapp tusenlapp på å velge økt lønn i stedet for firmabil.

Med andre ord:

- Hvis du blir tilbudt firmabil fra arbeidsgiver: Takk pent ja og vit at dette normalt er en gunstig bilordning for deg som arbeidstaker.
- Hvis du blir tilbudt firmabil eller økt lønn tilsvarende den beregnede fordelen fra arbeidsgiver: Vurder om ansvaret og risikoen ved å eie egen bil er verdt de kronene du taper i måneden kontra å ta i mot en firmabil dersom parameterne er som i regnestykket over.