Lønn under politisk streik?

Lønn under politisk streik?

Onsdag er det varslet politisk streik over hele landet. Hvem har rett til å delta, og er det greit å trekke arbeidstakerne i lønn?

     

mandag 26. januar 2015 Knut Arild Vold

Hele 1,5 millioner norske arbeidstakere kan forsvinne fra sine arbeidsplasser og ut i gatene onsdag ettermiddag. Det skjer når LO, YS og Unio tar ut sine medlemmer over hele landet i en to timer lang politisk streik i protest mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.

Det fører naturlig nok til mange problemer for arbeidsgivere, som kan få vanskeligheter med å holde driften i gang.

Ikke bare å forlate jobben

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier arbeidstakerne ikke uten videre kan forlate arbeidsplassen for å delta i en slik politisk streik, selv om aksjonen i seg selv er lovlig.

- Slike politiske streiker er ikke regulert gjennom lovverket, og det er heller ingen rettspraksis på hvem som har rett til å delta. Grunnlaget for å markere politisk motstand på denne måten er knyttet til tariffavtalene, sier Gauslaa.

Han sier arbeidstakere som jobber i bedrifter som har en tariffavtale med en av fagforeningene som nå går til politisk streik har rett til å delta i aksjonen, dersom arbeidsgiver varsles innen rimelig tid.

- Hva som er rimelig tid i denne sammenhengen må vurderes i det enkelte tilfelle, og vil i noen grad avgjøres av hvor store konsekvenser det får for arbeidsgiver at arbeidstakerne forlater jobben, sier Gauslaa.

Som hovedregel vil de tillitsvalgte varsle arbeidsgiver om hvor mange av arbeidstakerne som vil delta i streiken. Hvis det ikke skjer, er det arbeidstakers egen plikt å gi beskjed i rimelig tid.

Ikke gitt at andre kan delta

For bedrifter som har inngått tariffavtale, forplikter arbeidsgiver seg til å bruke avtalens lønn- og arbeidsvilkår for alle arbeidstakere som utfører den samme type arbeid som tariffavtalen regulerer.

Gauslaa sier det likevel ikke er gitt at også arbeidstakere som ikke er organisert, men som utfører samme type arbeid som reguleres i tariffavtalen, kan delta i politisk streik.

- Arbeidstakere som ikke er fagorganisert bør avklare med arbeidsgiver i god tid dersom de ønsker å delta i streiken. Hvis arbeidstakeren forlater jobben uten å ha rett til det, er det å se på som skoft; og kan få alvorlige konsekvenser, sier Gauslaa.

Streik er ikke jobb

Selv om aksjonen er lovlig, og arbeidstakerne har rett til å delta, betyr det ikke at de har rett på lønn for tiden de er borte fra jobb.

- Arbeidsgiver er i sin fulle rett til å trekke arbeidstakerne i lønn for timene de er borte for å delta på en slik politisk streik, sier Gauslaa.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok