Lett å miste trygderettigheter hvis du er mye i utlandet
DRAMATISK: Det kan være dramatisk å miste trygderettighetene hvis man blir alvorlig syk, skriver Infotjenesters HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Lett å miste trygderettigheter hvis du er mye i utlandet

De fleste forbinder ikke utenlandsopphold med stor økonomisk risiko, så lenge man har en god reiseforsikring. Mange tenker ikke på at de raskt kan miste medlemskapet i folketrygden.

     

De som bor og arbeider i Norge, er pliktig medlem av folketrygden og dermed sikret hjelp fra helsevesenet og en del trygdeytelser når de blir syke, arbeidsledige, arbeidsuføre og slutter å arbeide pga. alder. Premien til staten betales via skatten. Når kan vi miste disse rettighetene? Det er flere muligheter for det og i dette innlegget skal jeg gi deg noen tips om hvor lett det faktisk er å falle utenfor.

Oppholder du deg mer i utlandet enn i Norge?

Hvis svaret er ja på dette spørsmålet, vil jeg absolutt anbefale deg å lese resten av artikkelen!

Det følger av folketrygdloven § 2-1 siste ledd at vilkåret for opprettholdelse av medlemskap i folketrygden som bosatt, betinger at du oppholder deg minst 1 dag mer i Norge enn i utlandet i løpet av to år. Dette har Trygderetten fortolket til 2 kalenderår.

Arbeider du i utlandet?

Det pliktige medlemskapet i folketrygden opphører som hovedregel dersom du begynner å arbeide i utlandet. Her er det imidlertid følgende unntak;

  • Når du arbeider for din norske arbeidsgiver i utlandet i under 12 måneder. Arbeidsforholdet består, du mottar lønn og arbeidsgiver er pliktig til å betale arbeidsgiveravgift av inntekten.
  • Er du EØS-borger, kan du opprettholde medlemskapet i folketrygden i inntil 24 måneder dersom du blir utsendt for å arbeide for din arbeidsgiver innen EØS-området. Det kan søkes om en lengre periode.

Hva må du gjøre dersom du oppholder deg mer i utlandet og ikke er utsendt fra arbeidsgiver?

Det pliktige medlemskapet opphører i slike tilfeller og man må enten søke om frivillig medlemskap i folketrygden eller søke om medlemskap eller forsikring i det landet man primært oppholder seg i.

Konsekvensen av manglende medlemskap i folketrygden

Det følger av folketrygdloven § 5-26 at det ikke dekkes utgifter til medisinsk behandling når sykdommen har oppstått i et tidsrom da personen ikke var medlem i folketrygden. 

Det betyr at dersom du får en alvorlig sykdom mens du ikke er medlem av folketrygden, vil du risikere ikke å få dekket utgifter i forbindelse med denne sykdommen. Heller ikke når du igjen er medlem.

Det kan gjøres følgende unntak;

  • Personer som har utvidet rett til helsetjenester til folketrygdloven § 5-24
  • Hvis Arbeids- og velferdsetaten finner det rimelig å dispensere
  • Når sykdommen ikke har gitt symptomer på ett år.

I praksis betyr dette at personer som eksempelvis oppholder seg mer i Spania enn i Norge i løpet av to kalenderår, ikke vil være omfattet av folketrygden og ikke ha rett til medisinsk behandling på det offentliges regning i Norge da man ikke lenger anses som bosatt i Norge.

De må kontakte spanske trygdemyndigheter for å tegne medlemskap der. Medlemskap i spansk trygd vil medføre at du har rettigheter til medisinsk behandling ved opphold i Norge og fulle rettigheter dersom du flytter tilbake til Norge.

Vær oppmerksom på at de fleste reiseforsikringer betinger medlemskap i folketrygden. Dersom man faller ut av folketrygden, vil reiseforsikringen heller ikke gi dekning ved sykdom og skader.

Vanskelig å beregne sykepenger riktig?

I Faghjelp Sykepengeordningen finner du svar på spørsmålene du måtte ha, og du kan også kontakte våre juridiske HR- og ledelsesrådgivere for å drøfte dine egne problemstillinger.

Les mer og prøv gratis