Lanserer egen konferansedag for ledere

Basert på tilbakemeldinger fra 650 ledere over hele landet inviterer Infotjenester 4. juni til en egen konferansedag bare for ledere.

     

Infotjenester har de siste årene samlet flere tusen deltakere til egne konferansedager for lønnsmedarbeidere og personalmedarbeidere. 4. juni i år inviteres også ledere med personalansvar til å sette av én dag til faglig påfyll i Oslo.
- Temaene for dagen er basert på tilbakemeldinger fra 650 ledere. Mer relevant blir det ikke, sier administrerende direktør Thorfinn Hansen i Infotjenester.

I tillegg til at flere av Infotjenesters juridiske rådgivere og HR-eksperter vil ha innlegg på konferansen, så står også flere ettertraktede eksterne foredragsholdere på programmet. Forfatter og lederekspert Chister Olsson som er en av Sveriges mest ettertraktede foredragsholdere, avslutter for eksempel hele konferansen. 

Lederdagen er satt sammen slik at deltagerne store deler av dagen kan velge selv hvilke foredrag de ønsker å få med seg.

- Du setter sammen ditt eget program. Seminarene har et vidt faglig spenn hvor fellesnevneren for alle er kompetansepåfyll til egen hverdag. Seminarene er todelte, slik at hvert tema belyses fra ulike innfallsvinkler. Dette gir rom for mer komplekse problemstillinger og bedre læring, sier Thorfinn Hansen.

Her er temaene deltagerne på Lederdagen kan velge mellom:
• Bindeleddet mellom strategi og hverdag
• Få ryggdekning med støtte i regelverket
• Ulike mennesker krever ulik lederstil
• Bruk tiden riktig
• Kommunikasjon – en avgjørende lederferdighet
• Motivasjon – en nødvendighet

Infotjenester er veldig klar over at de fleste ledere føler seg presset på tid, og at kompetanseheving ofte prioriteres bort på grunn av presserende administrative oppgaver.

- Selv om tid er en knapphetsfaktor, er kompetanseheving viktig for å mestre hverdagen og for personlig utvikling. Målet vårt er at vi på denne dagen skal klare å gi deg essensen av de temaene du ønsker å oppdatere deg innenfor, samtidig som du får gode innspill og inspirasjon til å gjøre noe annerledes når du kommer tilbake på kontoret, sier Thorfinn Hansen.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.