Kultur eller ukultur

Kultur eller ukultur

De beste bedriftene kjennetegnes av at de har en tydelig og klar bedriftskultur, skriver Infotjenesters psykolog og HR-rådgiver Erik Jullumstrø. Her er hans råd til hvordan du tar tak i kulturen på arbeidsplassen.

     

mandag 6. januar 2014

Ingen er uberørt av jula. Uavhengig av om du er kristen, muslim, humanetiker eller hedning, blir du berørt av juletradisjonen på et eller annet vis. Det samme gjelder cupfinalen i fotball. Det er bare i Norge og England at det finnes et så voldsomt engasjement og et slikt folkeliv rundt cupen, samtidig som det er mange som synes dette er ren og skjær galskap. For ikke å snakke om feiringen av nasjonaldagen. Svenskene er gule og blå av misunnelse over folkelivet vi skaper 17. mai! En fellesnevner for dette er kultur. Kulturens viktigste funksjon er at den gir oss en følelse av identitet og tilhørighet.

Kultur er lært

Det finnes mange oppfatninger av hva kultur er. Bare innen sosialantropologien fant man for 30 år siden over 150 definisjoner. Likevel finnes det noen fellesnevnere blant alle definisjonene:
- Kultur handler om felles historie og en felles forståelse av historien.
- Kultur er tradisjoner, normer og regler.
- Kultur innebærer handlemåter og vaner.
- Kulturen styrkes og utvikles gjennom felles språk og symboler.

Den kanskje viktigste fellesoppfatningen er at kultur er lært og ikke medfødt. Selv om vi sier at «det sitter i veggene» gjør det selvsagt ikke det. Kultur sitter først og fremst i det vi gjør, i den daglige atferden vår, i måten vi møter utfordringer på, i reaksjonene våre på gleder og sorger, i måten vi feirer på, i måten vi snakker om hverandre og andre på. Hva vi gjør er selvsagt hyllet inn i måter vi oppfatter oss og andre på, kalt holdninger, verdier, regler eller normer. Men holdninger og verdier er også lært.

Kultur kan endres

Hvorfor er dette så viktig? Jo, det betyr at kultur er noe vi kan utvikle og foredle eller endre.
Selvsagt gjelder det også bedriftskultur.

De beste bedriftene kjennetegnes av at de har en tydelig og klar bedriftskultur. De tar vare på historien, forteller denne til nye generasjoner ansatte. Historien fortelles ikke for å si at alt var mye bedre under krigen. Historien fortelles for å skape en tilhørighet og stolthet for en utvikling, for at alle skal kjenne ankerfestet eller røttene. Det er vel det som kalles identitet!

Har din bedrift en tydelig kultur? En personalhåndbok er et nyttig verktøy for å formidle bedriftens kultur og spillregler til de ansatte. Les mer personalhåndbok på nett og mobil her.

De beste er tydelige

De beste har tydelige tradisjoner. Det kan i all enkelhet være å ha julebord eller lønningspils. Men tradisjonene er ofte litt dypere og handler om mer enn aktiviteten i seg selv: Alle kan ha et julebord som en aktivitet. Et julebord som rite handler for eksempel om fast tidspunkt («første helga i desember») og om faste poster på programmet («lederens tale» eller «årets sketsj»).

Samtidig går de beste veien fra historien og tradisjonene til daglige handlinger: Historien og tradisjonene finner du igjen i den daglige kvaliteten i arbeidet, i arbeidsdisiplinen og arbeidsmoralen, hva vi tillater oss og ikke tillater oss overfor hverandre og kundene.

Bedriftskultur er ikke frivillig

Enten du vil det eller ikke, så har også din bedrift en bedriftskultur. Spørsmålet er ikke om en skal ha, men hvilken bedriftskultur en skal ha. Mål og strategier kan lett kopieres av andre, og i det frie arbeidsmarkedet kan kompetansen flytte rundt. Til sjuende og sist er det bedriftens indre liv som blir den viktigste konkurransefaktoren. Det er kanskje mening i uttrykket «Kultur spiser strategi til frokost»?

En kultur kan ikke vedtas. Det blir like meningsløst som å vedta at vi skal ha god kommunikasjon: Alle vet hva god kommunikasjon er når vi har det. Men meningene om hva god kommunikasjon er, er ofte svært delte før vi har det. Derfor er det ingen snarveier til en bedre bedriftskultur.

Så vidt jeg vet, finnes det bare én tilnærming: Involvering. Gjennom språk og symboler, som var det siste kjennetegnet på en kultur, kan vi kontinuerlig videreutvikle den kulturen som best understøtter bedriftens strategi. Forvent ikke raske resultater. Kulturendring er omtrent som når håret vokser. Du ser det ikke fra dag til dag, men etter en stund «merker du at det har skjedd noe». Tålmodighet i arbeidet er en dyd, og det lønner seg.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok