Krever overtidsbetalt for å amme

Krever overtidsbetalt for å amme

Mange har misforstått regelverket som gir arbeidstakere rett til lønnet ammefri. Sjekk noen av de merkelige misforståelsene her.

     

Ansatte i offentlig sektor har lenge hatt rett til å amme sine barn med lønn i arbeidstiden, noe som er regulert gjennom hovedtariffavtalen. Fra 2014 har også mødre i privat sektor fått rett til ammefri med lønn, etter at bestemmelsen i arbeidsmiljøloven ble endret ved nyttår.

Regelverket går kort fortalt ut på at de som har arbeidstid 7 timer eller mer, har rett til inntil 1 time betalt fri for å amme sitt barn i barnets første leveår. Man kan ved behov kreve fri til å amme sitt barn også utover 1 time om dagen og etter at barnet fyller 1 år, men da kan man ikke kreve lønn fra arbeidsgiver.

Kan jeg kreve overtidsbetalt?

Infotjenesters rådgivere svarer hver dag på hundrevis av spørsmål fra kunder, som trenger hjelp til å forstå regelverket innen personal, lønn og regnskap. Den siste tiden har de fått flere spørsmål knyttet til reglene for å ammefri.

Misforståelsene går gjerne ut på at arbeidstakere som ikke ammer i arbeidstiden, tror de i stedet kan få kompensert tiden de ammer når de ikke er på jobb.

- Vi fikk nylig en henvendelse hvor en arbeidstaker mente å ha rett til lønn med overtidstillegg for å amme sitt barn på kveldstid. Arbeidsgiveren synes dette hørtes merkelig ut, og ønsket en bekreftelse fra Infotjenester på at dette ikke var en rettighet etter loven, sier arbeidsrettsekspert Torgeir A. Bjørnland.

En annen henvendelse handlet om en mor som mente å ha rett på lønn for å amme barnet sitt i ferien.

- Dette er naturligvis heller ikke noe man har rett på, understreker Bjørnland.

Forstår at arbeidsgiver blir usikker

Arbeidsgiverne som ringer Infotjenester med disse problemstillingene har som regel en oppfatning av at arbeidstakers krav ikke er riktig, men ønsker en bekreftelse for å være sikker.

- Jeg forstår at man kan bli usikker når man blir stilt overfor slike krav fra arbeidstakerne, men man kan altså ikke kreve å få utbetalt lønn i tiden man ammer barnet sitt utenom arbeidstiden, understreker Bjørnland.

Bjørnland minner samtidig om at retten til fri for å amme er knyttet til at moren faktisk ammer. Ammer man kun til barnet er seks måneder, har man kun rett til lønnet ammefri i seks måneder.

Ved tvil om det faktisk ammes, kan arbeidsgiver eventuelt be arbeidstaker om en bekreftelse fra lege/sykepleier/helsesøster.

På tide å digitalisere håndteringen av tid og bemanning?

Med tidsregistrering i Simployer får du automatisk beregnet timekonto, tillegg, overtid, fleksitid, akkord, med mer. Medarbeiderne har alltid oversikt og kan selv produsere timelisten kontinuerlig.