Kan ikke kreve koronatesting av ansatte
Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh sier det skal mye til før arbeidsgiver kan kreve at ansatte tar en medisinsk test.

Kan ikke kreve koronatesting av ansatte

Rådet fra helsemyndighetene er at alle med forkjølelsessymptomer holder seg hjemme fra jobb. Likevel kan ikke arbeidsgiver kreve at ansatte med slike symptomer tar en koronatest.

     

I forbindelse med koronakrisen har Folkehelseinstituttet rådet arbeidstakere til å holde seg hjemme fra jobb med alle typer sykdom, selv ved lette symptomer. Dette er naturligvis viktig for å hindre at koronasmitten sprer seg.

For arbeidsgiver vil det i slike saker være nyttig å få avklart om den ansatte faktisk er koronasmittet. Likevel kan ikke arbeidsgiver kreve at den ansatte tar en koronatest. 

– Arbeidsgiver kan ikke kreve at den ansatte tester seg for korona. Reglene for å kreve medisinsk testing av ansatte er svært strenge. Kravene i arbeidsmiljølovens paragraf 9-4 er at testen er pålagt gjennom lov eller forskrift, at stillingen innebærer en særlig risiko eller når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Kontrolltiltak

I tillegg stilles det strenge krav til å iverksette kontrolltiltak, som også må være oppfylt.

– For at arbeidsgiver skal kunne iverksette et kontrolltiltak må tiltaket ha saklig grunn i virksomhetens forhold, og det må ikke innebære en uforholdsmessig belastning for arbeidstaker. Så må man gjennom en prosess der arbeidsgiver drøfter behovet, utformingen og gjennomføringen med tillitsvalgte, sier Myksvoll Singh.

Må gjøres frivillig

Dermed står du som arbeidsgiver igjen med muligheten for å be den ansatte om frivillig å la seg teste for å få avklart om det dreier seg om koronasmitte, eller bare er snakk om en vanlig forkjølelse eller kanskje allergi.

– Vi får for tiden en del henvendelser fra kunder som har disse problemstillingene. Vårt råd er å være forsiktig med å bestride sykefraværet i en situasjon der helsemyndighetenes råd er så tydelige på at personer med sykdomssymptomer skal holde seg hjemme, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Berit Stokstad.

Gjentatte tilfeller

Dersom det blir gjentatte tilfeller hvor ansatte holder seg gjemme med lette symptomer på sykdom, og tester er tilgjengelig, stiller det seg imidlertid annerledes.

– Jeg ville i hvert fall stilt den ansatte spørsmål om hvorfor vedkommende ikke ønsker å ta en test, og forklart at jeg som arbeidsgiver finner det underlig. I slike saker, hvor ansatte aktivt motsetter seg testing, tenker jeg det vil være enklere å få gjennomslag for å bestride sykmeldingen og dermed unngå å betale sykepenger, sier Stokstad.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!Lønnsmedarbeiderdagen 2020