Infotjenester utvider og blir Skandinavias ledende HR-leverandør

Infotjenester utvider og blir Skandinavias ledende HR-leverandør

Infotjenester AS utvider og kjøper den svenske HR-tech leverandøren Netcompetence. Oppkjøpet gjør at Infotjenester med dette blir en komplett leverandør av operativ og strategisk HR.

     

4. oktober 2017

Oppkjøpet binder aktører som er særdeles opptatt av HR-teknologi sammen, og innebærer at selskapene kan utvikle seg videre og ta en enda større rolle i det skandinaviske HR-markedet. 

HR-funksjonen er under betydelig endring. Ledere vil helst bruke sin tid til å inspirere og foredle sine ansatte, ikke administrere dem, sier CEO i Infotjenester Thorfinn Hansen:

- Arbeidet med å gjøre HR-funksjonen forretningsmessig og strategisk mer relevant har pågått i mange år. Med den teknologiske utviklingen vil HR i større grad kunne jobbe med utvikling istedenfor forvaltning av de menneskelige ressursene. Infotjenester har gjennom dette siste oppkjøpet posisjonert seg godt for å være en foretrukket HR-leverandør i det skandinaviske markedet for slike tjenester.

Med Netcompetence på laget betyr det at Infotjenester har nådd funksjonsbredden vi har ønsket oss, og tilbyr våre kunder et HRM-system som favner både operative og strategiske HR-verktøy.

Infotjenester lanserte i mai Simployer HRM-system. Systemet er Norges ledende og har i tillegg fått en god posisjon i Sverige. Posisjonen i Sverige vil bli ytterligere styrket med Netcompetence, og setter Infotjenester i en posisjon til å konkurrere med de globale selskapene.

- Selv de største aktørene globalt vil slite med å konkurrere med oss i det skandinaviske markedet etter dette oppkjøpet, sier Hansen.

 

Vennligst ta kontakt for mer utfyllende informasjon

Thorfinn Hansen, CEO Infotjenester, +47 90171156

Fredrik Christiansson , VD Netcompetence +46 70855 65 88

Cornelia Bjørke-Hill, Kommunikasjonsansvarlig +47 90795343