Ikke alt på reiseregningen er skattefritt
Infotjenesters økonomirådgiver Espen Øren sier det ikke er alt som føres på reiseregningen som er skattefritt for arbeidstakeren.

Ikke alt på reiseregningen er skattefritt

Hva skal til for at utgifter på tjenestereisen kan refunderes trekkfritt?

     

Refusjon av utgifter til alkohol på tjenestereiser anses som refusjon av “privatutgift” og skal behandles som trekkpliktig lønn. Naturlig drikke i forbindelse med måltid kan likevel refunderes trekkfritt. Det betyr at ett glass vin eller øl til maten, aksepteres som trekkfri refusjon. Det er ingen klar grense her, men det er klart at hvis du går i baren etter middag og arbeidsgiver dekker dette, skal fordelen behandles som lønn.

Refusjon av utgifter som cover charge, kostnad ved badstue/svømmehall, uttak fra minibar, alkohol, betal-TV, tax-free, kino, konsertbilletter og toalettsaker er ikke nødvendige merutgifter for utførelse av tjenesteoppdrag. Refusjon av denne type utgifter anses som refusjon av “privatutgifter” og skal behandles som trekkpliktig lønn.

For at en merutgift på tjenestereise skal kunne refunderes trekkfritt må den også være en tjenesteutgift (skattebetalingsforskriften § 5-6-11). Trening kan ikke anses for å være en tjenesteutgift. Det er altså ikke tilstrekkelig at det er en merutgift, det må også være en tjenesteutgift.

På tide å digitalisere håndteringen av reiseregninger og utlegg?

Manuelle rutiner gjør det vanskelig å sikre at regler, satser og interne retningslinjer overholdes. 

Simployer Reise & utlegg på mobil og PC gjør levering av reiseregninger enkelt for den som reiser, tidsbesparende for den som godkjenner og smidig for den som behandler i lønnsavdelingen. Systemet beregner reiseruten, henter inn bompengesatsene og kan integreres mot kredittkort. Den som reiser kan ta bilde av kvitteringen og kaste den. 

Her kan du lese mer om Simployer reise & utlegg