Ikke alle kan kreve lønnsøkning

Ikke alle kan kreve lønnsøkning

Mange arbeidstakere tror de har krav på lønnsøkning hvert år. Det er ikke riktig, heller ikke selv om de er medlem av en fagforening som har forhandlet seg til høyere lønn.

     

Lønnsoppgjøret for 2014 er i full gang. Industriarbeiderne var først ut, og har forhandlet seg frem til en årslønnsvekst på 3,3 prosent. Resultatet i frontfaget brukes vanligvis som en rettesnor for resten av lønnsoppgjøret.

Infotjenesters rådgivere får stadig spørsmål om hvem som har krav på lønnsøkningen som er forhandlet frem. Gjelder det bare de fagorganiserte eller alle arbeidstakere i bedriften?

Infotjenesters rådgiver i arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa, sier det avgjørende er hvorvidt bedriften har inngått tariffavtale eller ikke.

- Det spiller ingen rolle om arbeidstakere er fagorganisert eller ikke i denne sammenheng, sier Gauslaa.

Tariffavtale gjelder ikke alle organiserte

En tariffavtale er avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Gauslaa understreker at selv om en eller flere arbeidstakere i en bedrift er medlem av en fagforening, så er det ikke gitt at bedriften er bundet av den tariffavtale denne fagorganisasjonen har forhandlet seg frem til.

- Det som kan skje er imidlertid at den fagforeningen som arbeidstakerne er medlemmer av, fremmer et krav mot bedriften om å skrive under tariffavtalen. Dersom arbeidsgiver i et slikt tilfelle skriver under, så er vedkommende bundet av denne avtalen. I noen tilfeller kan arbeidsgiver ikke si nei til et krav om å inngå tariffavtale. En slik plikt til å inngå tariffavtale kan følge av medlemskapet i en arbeidsgiverorganisasjon som NHO, sier Gauslaa.

Gjelder ikke alle i bedriften

Dersom en bedrift har inngått en tariffavtale med en fagforening, så får denne tariffavtalen virkning for alle medlemmene av fagforeningen, og andre som utfører samme type arbeid.

- Arbeidsgiver er forpliktet til å bruke tariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår overfor alle arbeidstakere som utfører den type arbeid som tariffavtalen regulerer. Regulerer avtalen sjåførarbeid skal tariffavtalen benyttes overfor alle sjåførene uavhengig av om de er medlem av fagforeningen eller ikke, sier Gauslaa.

Dersom det er tvil om hva som skal ses på som samme type arbeid, avklares det gjerne i samråd mellom bedriften og fagforeningen.

Kan ikke kreve lønnsøkning

For ansatte i bedrifter som ikke er bundet av noen tariffavtale, er det ingen som kan kreve verken lønnsøkning eller lønnsforhandlinger med loven i hånd.

- Det er ingen lovregler som gir arbeidstakere rett til å kreve at lønnen justeres opp hvert år. Det gjelder uansett om de ansatte er fagorganisert eller ikke, sier Infotjenesters rådgiver i arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.