ID-kort for renholdere

Snekkeren har hatt det lenge, nå får også renholderen ID-kort.

     

Regjeringen har sendt forslag om ID-kort i renholdsbransjen på høring.

- ID-kort vil bidra til å øke seriøsiteten i en kvinnedominert bransje, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.


I pressemeldingen står det at bygge- og anleggsbransjen og Arbeidstilsynet mener at ID-kort i den bransjen er en stor suksess.

Formålet med ordningen er å forhindre sosial dumping og svart arbeid.

Mer om ordningen i renholdsbransjen:
• Blir i hovedtrekk lik den i byggenæringen, men med tilleggskrav
• Grunnvilkåret for å få ID-kort er at registreringsplikter er oppfylt
• Det opprettes et register over renholdsvirksomheter som har fått ID-kort for sine ansatte
• Det blir krav om HMS-erklæring for å få ID-kort

- Registeret vil gi en bedre oversikt over aktørene i bransjen. Samtidig kan brukere av renholdstjenester forvisse seg om at den virksomheten de vurderer å benytte fyller vilkårene for å få ID-kort, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Gjeldende forskrift for byggebransjen foreslås noe justert, på grunnlag av erfaringene til bransjen og Arbeidstilsynet.

Simployer gjør det enkelt å være god på HMS! 

Usikker på hvordan dere gjennomfører HMS-arbeidet i praksis? Vår erfaring er at det ikke er så mye som skal til, hvis man bare bruker tid på de riktige tingene.

LES MER HER