Hvorfor er kvinner sykere enn menn?

Hvorfor er kvinner sykere enn menn?

Norske kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn.

     

Landets beste forskere har forsøkt å finne ut av hvorfor det er slik, men finner ikke svaret.
Aftenposten skriver i dag at til tross for at sykefraværsstatistikken for første halvår 2012 viser en positiv nedgang, så øker forskjellen på kvinner og menns sykefravær.

I 2001 hadde kvinner et 50 prosent høyere sykefravær enn menn. I første halvår 2012 er forskjellen på 60 prosent. Uten at noen eksperter kan slå fast hvorfor det er slik.

- Når vi ikke vet årsakene til at kvinner er mer syke enn menn, er det vanskelig å sette inn tiltak rettet spesielt mot kvinners sykefravær, sier den ferske arbeidsministeren Anniken Huitfeldt (Ap) til avisen.

Samtidig som kvinner i det lange løp beviselig har bedre helse enn menn, de lever tross alt flere år lenger i gjennomsnitt, så har forskjellen i sykefravær økt i 30 år.

I 2011 inviterte arbeidsdepartementet landets fremste eksperter på sykefravær til en gjennomgang av alt man vet om kjønnsforskjeller i sykefravær. Målsettingen var at de skulle finne frem til hvorfor det er en markant forskjell på kvinner og menn.

Men ekspertene klarte ikke å finne frem til hemmeligheten.

Her er de vanligste forklaringene på årsaken:

Dobbeltarbeid:
Det eksisterer ikke likestilling i hjemmet. Kvinner tar fortsatt en vesentlig større del av husarbeidet og brenner derfor lyset i to ender.

Arbeidsmiljø:
Kvinner har ofte fysisk og psykisk belastende arbeidsoppgaver.

Forskjellige valg:
Kvinner velger annerledes enn menn. Når de etablerer familie, blir fritid viktigere enn arbeid.

Svake kvinner:
Kvinner går mer til lege enn menn.

Graviditet:
Stadig flere kvinner og leger ser på vanlige graviditetssymptomer som sykmeldingsårsaker.

Men forskerne har testet alle disse mulige forklaringene opp mot fakta. Det viser at ingen av dem holder mål.

Konferanse: Den Store Lønn & Personaldagen 2020

I en annerledes tid vil vi fortsette å gi deg høyrelevant læring innen fagtemaer som er viktig for deg. I 2020 reiser vi ikke landet rundt, men kommer til en skjerm nær deg. En dag for deg som jobber med HR/personal og en for deg som jobber med lønn. 

Klikk her for mer informasjon og påmelding