Hva skal til for å kutte arbeidstakernes lønn?
MÅ AVTALES: Arbeidsgiver har ikke mulighet til å kutte arbeidstakernes lønn uten arbeidstakerens egen godkjennelse.

Hva skal til for å kutte arbeidstakernes lønn?

I tøffe økonomiske tider kan lønnskutt være en mulig løsning for å redusere kostnader uten å nedbemanne.

     

mandag 7. september 2015 Knut Arild Vold

Mange norske virksomheter er i økonomiske vanskeligheter på grunn av lav oljepris og økonomisk turbulens.

Oppsigelser og permittering er aktuelle virkemidler for mange bedrifter som nå må kutte kostnadene. Et tredje, men noe mer komplisert alternativ, er at arbeidstakerne går med på en reduksjon i lønn eller andre godtgjørelser.

Alle eller ingen

Infotjenesters arbeidsrettsjurist Hans Gjermund Gauslaa sier det i utgangspunktet ikke er mulig å redusere arbeidstakernes lønn uten samtykke fra hver enkelt.

- Det er viktig å være klar over at lønn er et avtalefestet gode og at arbeidstaker ikke er forpliktet til å godta en reduksjon i den avtalte lønnen, sier Gauslaa.

Det innebærer at en enkelt arbeidstaker kan blokkere for en lønnsreduksjon for hele virksomheten. Bakgrunnen for dette er at det vil være urimelig overfor de som går med på å redusere lønnen om noen skal slippe å ta denne belastningen.

Der bedriften er bundet av tariffavtale kan det også i denne avtalen være avtalt minstelønnssatser som arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kan avtale seg bort fra.

Forhandlinger med fagforening

Ved ønske om å redusere lønnen til arbeidstakerne, vil det være nødvendig å drøfte saken med lokale tillitsvalgte. De vil kunne ha mulighet til å inngå avtaler om lønnskutt på vegne av sine medlemmer.

Bedrifter som er bundet av tariffavtale må imidlertid avklare om en lokal avtale om reduksjon i lønn er gyldig i forhold til de tariffavtaler som bedriften er bundet av.

- De lokale tillitsvalgte vil ikke kunne avtale dårligere vilkår enn det som er avtalt i den sentrale avtalen, med mindre det er åpnet for dette i avtalen. Det er også viktig å merke seg at en avtale om reduksjon i lønn inngått med fagforeningen ikke vil være bindende for arbeidstakere som ikke er medlem, sier Gauslaa.

Få frem konsekvensene

Arbeidsgiver må eventuelt prøve å få frem hva som vil være konsekvensen dersom ikke alle ansatte aksepterer en løsning med varig eller midlertidig lønnskutt. Konsekvenser kan for eksempel være permittering eller oppsigelse.

- Det vil være fornuftig å få frem at hensikten med å avtale en lønnsreduksjon er at man forsøker å unngå nedbemanning, og at det kan oppstå en vanskelig situasjon dersom enkelte arbeidstakere ikke aksepterer avtalen. Hvis man får med seg lokale tillitsvalgte på å anbefale arbeidstakerne å akseptere avtalen, vil det kunne gjøre det enklere å få aksept for lønnskutt, sier Gauslaa.

Fast eller midlertidig

En avtalt lønnsreduksjon kan enten være et midlertidig tiltak som bare gjelder for en bestemt tidsperiode eller et varig/tidsubestemt tiltak.

- Hva som gjelder bør fremgå klart av avtalen. Ved midlertidig redusert lønn vil arbeidstaker ved utløpet av denne perioden ha rett til å gå tilbake til den tidligere lønnen, med mindre det inngås en ny avtale om redusert lønn, sier Gauslaa.

Last ned gratis e-bok:
Slik velger du riktig personalhåndbok

En personalhåndbok er en effektiv måte for arbeidsgiver å kommunisere med sine ansatte. Medarbeiderne får for eksempel enkel tilgang til å selv kunne finne ut av hva som forventes av dem på arbeidsplassen, hvilke goder som er tilgjengelige og hva de har krav på fra arbeidsgiver. 

Last ned gratis her.Gratis e-bok: Slik velger du riktig personalhåndbok