Hva er reglene for overføring av ferie?

Hva er reglene for overføring av ferie?

Overføring av ferie er det mest populære søket i våre oppslagsverk de siste 14 dagene. Hvor mye ferie kan egentlig overføres?

     

mandag 3. desember 2012 Hans Gjermund Gauslaa

Utgangspunktet i ferieloven er at arbeidstaker skal avvikle ferien i ferieåret. Dersom ansatte i din virksomhet fortsatt har ferie til gode nå når det gjenstår bare én måned av året, er det på høy tid å ta stilling til hva som skal gjøres med denne ferien.
Dersom den ansatte selv ønsker det, kan dere avtale overføring av inntil to uker av den lovbestemte ferien (4 uker + 1 dag) til neste år. Dersom dere i din virksomhet har lenger ferie enn lovens minimum, kan dere også avtale å overføre denne. Det vil si at i en virksomhet der arbeidstakerne har fem uker ferie, kan de overføre to uker og fire dager ferie. Men en forutsetning for overføring av ferie, er at arbeidstaker selv ønsker dette.

Mangler du oversikt, kan det bli bemanningskrise
Dersom du har arbeidstakere som fortsatt har ferie til gode, kan du med andre ord komme i en situasjon der flere krever å få ta ut sin restferie samtidig. Desto nærmere årsskifte vi kommer, desto mindre muligheter har arbeidsgiver til å styre tidspunktet for denne ferieavviklingen.

For å unngå dette, er det viktig at du har en god oversikt over ferieplaner, restferie og avspasering i din virksomhet. Dette kan for eksempel løses med personalsystemet HRessurs.

Men hva hvis din virksomhet ikke ønsker at ansatte skal ta med seg ekstra ferie inn i 2013? Kan dere kjøpe ut feriedagene (1), eller kan dere tvinge arbeidstaker til å ta ut restferie når det bare er en måned igjen av året (2)?

1: Tidligere var det åpning i ferieloven for at man kunne slette feriedager som ikke var avviklet ved årets slutt, og i stedet utbetale lønn/feriepenger for dette. Dette er det derimot slutt på. Normalt kan man ikke «kjøpe fri» ansatte fra opphopede feriedager.

2: Ferieloven krever at leder gir beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien skal starte. Men nå er det bare en måned igjen av ferieåret 2012. Det betyr ikke at den ansatte kan nekte å avvikle ferie slik arbeidsgiver ønsker i løpet av de siste dagene av 2012. Når det er mindre enn to måneder igjen av ferieåret, vil arbeidsgivers ansvar for å sørge for ferieavvikling gå foran varselfristen.

Feriedager kan ikke «glemmes»
Hva skjer dersom dere ikke har oversikt eller ikke gjør noe med opparbeidet ferie?

Dersom en arbeidstaker har ferie til gode når 2012 utløper, overføres retten til å avvikle disse dagene til 2013 automatisk. Det gjelder selv om arbeidstaker har innestående mer ferie enn de to ukene loven setter en begrensning for. Det er altså ikke slik at feriedager som arbeidstaker og arbeidsgiver eventuelt «glemmer» å avtale avvikling av, bare forsvinner.

På tide å digitalisere håndteringen av ferie og fri?

Manuelle rutiner rundt ferie og fri tar mye tid både for ansatte, ledere og administrasjon. Med Simployer blir det enkelt å søke og behandle søknader om ferie og permisjoner, og alltid ha full oversikt. Les mer her.