Huskeliste for deg med utenlandske arbeidere

Utenlandske arbeidere skal møte opp på det lokale skattekontoret for tildelt D-nummer, slik at de lovlig kan jobbe i Norge. Her får du huskelisten.

     

onsdag 22. juni 2011

Fra og med 2011 er det innført strengere kontroll ved tildeling av personnummer, såkalte D-nummer, på grunn økende problem med falske identiteter. Nå må utenlandske ansatte personlig møte opp til ID-kontroll på skattekontoret for å få skattekort. Dette gjelder også de som har jobbet i Norge tidligere år.

- Arbeidsgivere har et selvstendig ansvar for å påse at deres ansatte har rett til å arbeide i Norge, sier rådgiver Arnstein Aarum i Infotjenester AS.
Er du som arbeidsgiver i tvil og eventuelle spørsmål, kan en telefon til utlendingsmyndighetene (UDI) gi nødvendige svar.

Konsekvensene for arbeidsgiver i en situasjon hvor det er klart at arbeidsgiveren har benyttet seg av ulovlig arbeidskraft kan være anmeldelse og straff.
- I tillegg kommer for eksempel tapt omdømme, vurderer Aarum.

For den ansatte kan konsekvensene være bortvisning fra Norge og utvisning fra Schengenområdet.

Her er huskelisten som er utarbeidet av Skatteetaten:

Dette trenger man av dokumentasjon ved personlig oppmøte:
Søknad om skattekort for utenlandske arbeidstakere (RF-1209). Skjemaet kan lastes ned og er på norsk, engelsk og polsk.

Nordiske borgere
Søkeren må ha med seg, i tillegg til søknad om skattekort:
- Gyldig førerkort
- En utskrift fra den enkelte stats folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn 3 måneder. Et gyldig pass kan fremvises i stedet for gyldig førerkort og en utskrift.

Borgere utenfor EØS
Søkeren må ha med seg, i tillegg til søknad om skattekort:
- Gyldig førerkort
- Oppholdstillatelse
- Skatteetaten anbefaler også at arbeidskontrakt/skriftlig arbeidstilbud tas med - dette kan være nødvendig.

EØS-borgere som skal jobbe i mindre enn 3 måneder
Søkeren må ha med seg, i tillegg til søknad om skattekort:
- Gyldig pass/godkjent ID- kort
- I tillegg anbefaler Skatteetaten at arbeidstaker har med seg arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud - dette kan være nødvendig.

EØS-borgere som skal jobbe i mer enn 3 måneder
- Må registrere seg hos Politiet
- Søke om registreringsbevis på udi.no

For å få utlevert registreringsbeviset, må søker møte personlig hos lokalt politi eller på Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA).
"Man må ha booket time hos politiet på SUA for å få utlevert registreringsbeviset. Booke time gjør søkeren samtidig som han søker om registreringsbevis." skriver skatteetaten.no

For å få utlevert registreringsbeviset må søkeren må ha med seg
- Gyldig pass/godkjent ID- kort
- I tillegg anbefaler Skatteetaten at arbeidstaker har med seg arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud - dette kan være nødvendig.

For å få skattekort på skattekontoret må søkeren ha med seg
- Gyldig pass/godkjent ID- kort
- Registreringsbeviset
- I tillegg anbefaler Skatteetaten at arbeidstaker har med seg arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud - dette kan være nødvendig.

For at prosessen skal gå raskere anbefaler Skatteetaten at alle skjema er ferdig utfylt ved oppmøte.

Jobber du med lønn? I Faghjelp Lønn finner du grundige svar på spørsmål rundt trekk- og skatteplikt, arbeidsgiveravgift og innrapportering av ytelser fra arbeidsgiver til arbeidstaker. Prøv gratis i 3 dager.