Her er premiesatsene for AFP

Det er nå foreslått premiesatser for AFP i 2011. Se satsene her.

     

Styret i Fellesordningen for AFP har i et møte 16. august foreslått premiesatser for AFP i 2011. Forslaget gjelder både dagens ordning og ny ordning.

Ny ordning 2011
Satsen for AFP etter den nye ordningen skal være 1,40 prosent av samlede utbetalinger mellom 1 G og 7,1 G til bedriftens arbeidstakere. Det er ved fastsettelsen lagt vekt på at bedriftenes betaling av premier for ny og gammel AFP, og egenandeler for gammel AFP, ikke skal bli for omfattende.

Dagens ordning 2011-2015
Bedrifter som har vært tilsluttet Fellesordningen under den gamle AFP?ordningen, vil bli pålagt premie og egenandeler for å sluttfinansiere pensjonsutgifter i den gamle AFP?ordningen. Det vil fortsatt være egenandel på 25 prosent av pensjon i tillegg til dette.

Styret har foreslått følgende reduserte månedspremier for gammel AFP:

Arbeidstid

30 timer +

20 til 29 timer

4 til 19 timer

2011

160

105

92

2012

140

92

80

2013

125

82

72

2014

85

56

49

2015

23

15

13


Videre fremdrift
Forslaget er sendt på høring med høringsfrist 8. september.
Premier for begge AFP-ordningene skal være vedtatt senest 21. september.

Abonnenter på oppslagsverket Pensjoner og AFP får varsel på e-post så snart endelig vedtak fra styret foreligger.

Digital konferanse: Den store hjemmekontordagen

Hva gjør den lange perioden med hjemmekontor med oss som arbeidstakere, ledere og arbeidsgivere? Hva bør vi være oppmerksomme på fremover? Vi gir deg viktige retningslinjer for tiden videre på hjemmekontoret i den digitale konferansen 17. desember.

Les mer og meld deg på!