Har du innleid eller utenlandsk arbeidskraft? Vær forberedt på kontroll

Det holder ikke at du mener at du har alt i orden. Du må kunne dokumentere det også.

     

En av Arbeidstilsynets hovedoppgaver er å forebygge sosial dumping. Og et av hovedvirkemidlene for å nå det målet, er tilsyn.

Dersom din bedrift har innleid eller utenlandsk arbeidskraft, må du derfor være forberedt på at Arbeidstilsynet kan komme på døren for å se på praksisen din med lupe.

Flere kontroller i utsatte bransjer
De siste årene har Arbeidstilsynet brukt stadig mer ressurser for å sikre at utenlandske arbeidstakere har lovlig arbeidsmiljø, lønns- og arbeidsvilkår i Norge.

- Det er Arbeidstilsynets erfaring at arbeidsinnvandrere og utenlandske arbeidstakere utsettes for ulovlige arbeidsforhold i Norge. For å hindre sosial dumping, har vi et høyt tilsynsvolum, skriver Arbeidstilsynet i sin rapport for 2011.

Første halvår i fjor gjennomførte de mer enn 1550 tilsyn. Det betyr at de slår til mot minst 11 bedrifter i Norge hver eneste dag mellom mandag og fredag. I første halvår 2011 endte to tredjedeler av disse tilsynene med en eller annen form for reaksjon.

Og i 2012 blir det enda flere kontroller. Arbeidstilsynet har nemlig fått en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til nettopp kontrollarbeid.

I tillegg til renhold, helse, bygg/anlegg/verft og sesongarbeidere, kan hotellnæringen vente seg ekstra mye kontroller i nærmeste fremtid, lover arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Dagbladet har i vår avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven for utenlandske arbeidstakere som blir leid inn som renholdere i hotellbransjen. I et intervju med avisen sier Bjurstrøm følgende:

- Dårlige arbeidsforhold blant hotellansatte er noe jeg og regjeringen har vært opptatt av lenge. Arbeidstilsynet har siden 2010 utført 2100 tilsyn hos hotellnæringen, og funnet store avvik, sier Bjurstrøm.

HMS-håndbok hjelper deg ved tilsyn
En ny strategiplan hos tilsynet skal prioritere hotellnæringen spesielt, men Bjurstrøm oppfordrer allerede nå hotellnæringen til å se nærmere på arbeidsforholdene til arbeidskraften de leier inn fra renholdsbyråer.

- Hotellene må ta sitt ansvaret fullt ut og gå tilstrekkelig inn i forholdene. De kan ikke ha en naiv holdning til virksomhetene som leverer disse tjenestene. De må ta det alvorlig, sier hun.

Hvis Arbeidstilsynet banker på døren, så lønner deg seg å ha noe som dokumenterer at alt er i orden. Det holder ikke at du mener at du har det i orden, hvis du ikke kan dokumentere det.
Med en HMS-håndbok med et avviksystem sikrer du at virksomheten din får jobbet systematisk med HMS i tråd med både deres interne målsettinger og ikke minst de offentlige kravene. Sammen med dokumentasjon som f.eks timelister, arbeidskontrakter og lønnsutbetalinger vil du med en HMS-håndbok kunne dokumentere overfor Arbeidstilsynet at du har alt på det rene.

Digital HMS-opplæring for dine ledere

Det kan være krevende å sikre den nødvendige HMS-kompetansen i den vanskelige situasjonen vi alle nå står midt oppe i. Vi tilbyr digital opplæring av lederne i virksomheten.

Klikk her for å lese mer