Oppbevaringstiden halveres

Oppbevaringstiden halveres

Regjeringen vil halvere tiden norske bedrifter må oppbevare regnskapsmateriale fra 10 til 5 år. Kombinert med økt adgang til å oppbevare dokumentasjonen digitalt, vil det spare bedriftene for mye tid, penger og lagringsplass.

     

fredag 23. august 2013 Knut Arild Vold

Mens svært mange norske næringslivsledere var samlet til NHO-konferansen Småtinget på Fornebu, varslet næringsminister Trond Giske og finansminister Sigbjørn Johnsen at regjeringen vil halvere tiden norske bedrifter må oppbevare regnskapsmateriale fra 10 til 5 år.

Endringen vil komme i et lovforslag i løpet av høsten. Regjeringen mener denne regelendringen i kombinasjon med den utvidede adgangen til å lagre regnskapsdokumentasjon elektronisk som kom i 2012, vil spare bedriftene for en stor administrativ byrde.

NHO jubler

Trond Giske, som måtte tåle mye kritikk fra NHO-direktør Kristin Skogen Lund fra talerstolen, fikk ros for denne endringen.

- Dette er en god nyhet som sparer bedriftene for omkring 300 millioner kroner årlig. Det har vært en kampsak for NHO og viser at regjeringen har lyttet til oss, sa Skogen Lund.

I skattedebatt med Høyres Jan Tore Sanner lovet Trond Giske ytterligere forenklinger, som han mener til sammen vil redusere bedriftenes kostnader tilsvarende nesten hele formueskatten innen 2015.Last ned gratis plansje: Skattefrie gaver i arbeidsforhold