Grong Sparebank har signert avtale med Infotjenester

Grong Sparebank har signert avtale med Infotjenester

Grong Sparebank har signert avtale med Infotjenester om implementering av HR-system og digitale håndbøker.

     

tirsdag 31. januar 2017

Løsningen til Grong Sparebank omfatter skybaserte løsninger for personalarkiv, ferie, fri/permisjoner, sykefravær, oppfølging av sykefravær, kompetanse, reiseregning, og digitale håndbøker for HMS og Personal, samt juridiske oppslagsverk med fagsupport.

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong, 5 mil øst for Namsos.
Gjennom over 150 år har Grong Sparebank vært en viktig del av det vi kan kalle samfunnets blodårenett. I de første 140 årene i Grong og omegn, og i de siste 10-15 årene i store deler av Nord-Trøndelag, og nå også som nyetablert på Helgeland i Nordland. Banken har kontorer i Grong, Lierne, Mosjøen, Namsos, Steinkjer, Inderøy og Rørvik.

Grong Sparebank har Nord-Trøndelags mest fornøyde kunder. I ni år på rad har Norsk Kundebarometer slått fast at Grong Sparebank har de mest fornøyde kundene i fylket. Banken har en strategi om å være best på kundeservice, og bankens kjerneverdier er:

- Tilgjengelig
- Offensiv
- Kompetent
- Ordentlig

Sammen med nær 80 andre lokale sparebanker og OBOS, eier Grong Sparebank Eika Alliansen. Lokalbankene i Eika Alliansen har et landsdekkende filialnettverk med over 200 kontorer.

 Ny i HR-Rollen